Projekt unijny „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiat Bytowski  realizuje projekt „Dobry zawód- lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  5 994 713,74 zł, w tym dofinansowanie to 5 395 242,37 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności  absolwentów szkół zawodowych.

Cele szczegółowe projektu:

– podniesienie umiejętności i uzyskanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy

– uzyskanie kwalifikacji lub zwiększenie kompetencji zawodowych dla min. 80% nauczycieli objętych wsparciem

– zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami wyższymi

– zwiększenie skuteczności  doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zobacz więcej – kliknij tutaj