Projekt unijny „CICHA WODA BRZEGI RWIE”

Regulamin rekrutacji uczniów – kliknij tutaj

1 września 2019r. grupa uczniów liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku rozpoczęła działania przedsięwzięcia  edukacyjnego ,,Cicha woda brzegi rwie” realizowanego w projekcie ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20-osobowej grupy uczniów liceum ogólnokształcącego. Jego realizacja potrwa do 29.02.2020r.

W dniach 7-18.10.2019r. miasteccy licealiści wspólnie z litewską grupą uczniów zrealizują wspólne działania Tytuvenai.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia jest woda. Z kolei działania realizowane przez jego uczestników mają charakter interdyscyplinarny i wieloaspektowy, odnoszący się do różnych zajęć edukacyjnych. Treści realizowane w ramach tego przedsięwzięcia są komplementarne wobec szkolnych programów nauczania – dotyczą zagadnienia wpisującego się w podstawę programową poszczególnych przedmiotów.

W dniach 25-27.09.2019r. w ramach wizyty przygotowawczej nauczyciele ZSOiT w Miastku przebywając w Tytuvenai, uzgodnili szczegółowy harmonogram realizacji wspólnych działań na Litwie.

Przedsięwzięcie ,,Cicha woda brzegi rwie” otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej   w  wysokości 139 748,00 PLN

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj

Działania przedsięwzięcia (English) – kliknij tutaj

Dzieje i kultura regionu Miastko – kliknij  tutaj

Slide show – kliknij tutaj

Giliaus ežeras – kliknij tutaj

Investigation of physical properties and chemical composition – kliknij tutaj

Opis przedsięwzięcia – kliknij tutaj

TYTUVĖNAI – kliknij tutaj

Lenkų svečiai – kliknij tutaj

Wyniki badań wody – kliknij tutaj

Podsumowanie przedsięwzięcia edukacyjnego ,,Cicha woda brzegi rwie” – kliknij tutaj