Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/ 2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022

 

Godz.  9.30 – plac apelowy

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

2 września 2022 r.

godz.16.30- sala gimnastyczna

godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami

ok 17.30  spotkanie RR

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas: II,III,IV liceum i technikum

2 września 2022

 godz. 17.00

ok 17.30  spotkanie RR

Rada pedagogiczna

 6  września 2022

Próbny egzamin maturalny w części pisemnej formuła 2023

28-30.09.2022

Dzień Edukacji Narodowej

 14 października 2022 

Rada pedagogiczna

 październik 2022

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Wg harmonogramu

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów  dla uczniów klas maturalnych

 

do 1 grudnia  2022

Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych

do  15 grudnia 2022

 

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów   dla uczniów klas promocyjnych

do 19 grudnia 2022

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych

20 grudnia 2022

Próbne egzaminy maturalne dla wszystkich klas maturalnych

 

12-20 grudnia 2022

Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych

 22 grudnia 2022

 

 

Zimowa przerwa świąteczna 

 

 

23 – 31 grudnia 2022                                    

Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

 

Do 4 stycznia 2023

Rada  pedagogiczna  podsumowująca wyniki nauczania                    za  I semestr  dla uczniów klas promocyjnych

 

  10 stycznia 2023

Koniec I semestru dla uczniów w klasach promocyjnych

13 stycznia 2023

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w klasach 4 technikum po gimnazjum: INF.03, PGF.08, ELE.11, MOT.06

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2023 r.)

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                                                                                             

Ferie zimowe

16-29  styczeń 2023 r. 

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11 kwietnia 2023

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych

04  kwietnia  2023

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

do 19 kwietnia 2023

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych

25 kwietnia 2023

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

28 kwietnia 2023                            

Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej 

 

od 4 maja 2023

 /harmonogram ustali Dyrektor CKE/

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                 w klasach  3 technikum po sp:                                             INF.O2, MOT.05, PGF.07,  ELE.10 

W klasach 4 technikum po sp:  INF.03, PGF.08, ELE.11, MOT.06                                       

(wg harmonogramu)

Ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych

do 30 maja 2023

Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych

14 czerwca 2023

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna

20 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

23 czerwca 2023

Ferie letnie 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023

czerwiec 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  –

 / po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

 i Samorządem Uczniowskim /

31 października 2022

02 maja 2023

09 czerwca 2023

Dni pisemnych egzaminów maturalnych z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego

Dzień egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w klasach 3 i 4 technikum