Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy ZSOiT na rok szkolny 2021/2022:

  • Hieronim Andrusieczko – Przewodniczący RR
  • Paweł Biernacki – Z-ca Przewodniczącego RR
  • Anna Siudak– Skarbnik RR
  • Jolanta Pustelnik – Sekretarz RR
  • Marek Milewski – członek RR
  • Agnieszka Pawłowska – członek RR

Ustalono wysokość składek rocznych na Radę Rodziców 2021/2022 w wysokości 30 zł za każde dziecko.

Rada Rodziców numeru konta: 11 9321 0001 0040 0679 2000 0010 i w treści Imię i Nazwisko oraz nazwa klasy  ucznia który dokonuje wpłaty 30,0zł. na RR.