Nauczyciele

Biernacka Aleksandra – religia, język angielski

Bublewicz Katarzyna – przedmioty ekonomiczne

Bujaczek Michał – przedmioty zawodowe ( technik pojazdów samochodowych)

Czapiewska Anna – geografia

Dorawa Alina – biologia, chemia

Dorawa Tomasz – fizyka, przedmioty zawodowe (Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej)

Dworakowska Agnieszka – język polski, informatyka

Dykyj Roman – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe (Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej),

Furman Milena – wychowawca w internacie

Formela Bartosz – przedmioty informatyczne

Kałucki Kamil – przedmioty zawodowe ( technik pojazdów samochodowych)

Kaczmarek Józef – przedmioty zawodowe, kierownik PPNZ

Kowalczyk Katarzyna – język angielski

Kuszlewicz Joanna – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

Dariusz Turowski – religia

Kwiatek Przemysław – przedmioty zawodowe

Kwaśniewski Łukasz – matematyka, informatyka

Kwaśniewski Tomasz – przedmioty informatyczne

Lesińska Agnieszka – język niemiecki

Lisiecki Eugeniusz – przedmioty informatyczne

Ławer Maria – język angielski

Maszka – Pałczyński  Marcin – przedmioty zawodowe ( technik pojazdów samochodowych)

Miedzielska Monika – język niemiecki

Muła Bożena – biblioteka

Muła Iwona – wychowanie fizyczne

Mynio Maria – język polski

Mynio Andrzej – przedmioty zawodowe

Meyer-Szyc Aldona – język kaszubski

Ozymko Jan – historia, wos, informatyka

Pakuła Przemysław – przedmioty zawodowe ( technik pojazdów samochodowych,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej )

Piechowiak Hanna – wychowawca w internacie

Hnat Bogdan– język ukraiński, matematyka

Reszka Marian – przedmioty zawodowe ( technik pojazdów samochodowych)

Rudnik Justyna – chemia

Sakowska Anna – wychowawca w internacie

Szkwarek Bogusław – historia, wos

Szczepanowska Jolanta – wychowanie fizyczne

Toruniak Marlena – język polski

Urban Monika – przedmioty ekonomiczne

Marek Wiśniewski – religia

Zaborowski Marek – wychowanie fizyczne

Zawieśnicka Katarzyna – język angielski