Lata 1950/1960

W  1958 roku Ministerstwo Przemysłu Lekkiego podjęło  decyzję o utworzeniu na terenie powiatumiasteckiego kombinatu przemysłu skórzanego. Zdawano sobie sprawę że z chwilą uruchomienia zakładu należy mieć doskonale przygotowaną kadrę pracowników w związku z tym wystąpiono z inicjatywą utworzenia w Miastku szkoły zawodowej. W wyniku rozmów postanowiono:

 • w Miastku zostanie założona Szkoła Przysposobienia Zawodowego,
 • nauka będzie trwała 2 lata,
 • w roku szkolnym 1960/1961 zostanie zorganizowana pierwsza klasa z ilością 30 uczniów,
 • nauka będzie obejmowała 30 godzin tygodniowo,
 • Szkoła zostanie zlokalizowana przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w budynku Szkoły       Podstawowej nr 1,
 • warsztaty szkolne zostaną urządzone w pomieszczeniu używanym dotychczas jako skład opału,
 • na adaptację pomieszczenia przeznaczono kwotę 150.000 (starych złotych) zł,
 • termin rozpoczęcia nauki ustalono na dzień 1 października 1960r.  
 • 20 sierpnia 1960 roku Zygmunt Chatys objął funkcje dyrektora Szkoły Przysposobienia Zawodowego, a 1 września rozpoczęto  nabór kandydatów do szkoły. Liczba chętnych przekroczyła najśmielsze oczekiwania i 27 września złożonych było aż 140 podań. W związku z tak licznym naborem utworzono jedną klasę pierwszą  Szkoły Przysposobienia Zawodowego (dzienną) i dwie klasy pierwsze Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących (wieczorowe).Inauguracja roku szkolnego 1960/1961 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rozpoczęła się 1 października o godzinie 8.
  Do nauczania przedmiotów ogólnokształcących  zatrudniono nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej. Jednymi z pierwszych nauczających poszczególnych przedmiotów byli :
  • Skiba Barbara – Język polski
  • Kisiel Jadwiga – historia
  • Mróz Jerzy – gospodarka przedsiębiorstw
  • Sikorska Kazimiera – matematyka
  • Słojka Włodzimierz – fizyka
  • Rzeczyński Edward – chemia
  • Rudnicka Maria – rysunek
  • Polkowski Lucjan – technologia i materiałoznawstwo

W początkowym okresie działalności szkoły odczuwano dotkliwe brak podręczników zarówno do nauczania przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Szkoła Przysposobienia Zawodowego zyskała popularność w sąsiednich województwach. Podczas kolejnego naboru na rok szkolny 1961/1962 zgłosiło się 64 kandydatów na przewidywane 30 miejsc. Po rozpatrzeniu podań, do klasy pierwszej przyjęto 38 uczniów. W połowie lat sześćdziesiątych zrodziła się idea budowy nowego budynku szkolnego wraz z warsztatami i internatem. Prace budowlane nowych obiektów powierzono Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu „ Pojezierze”. Budowa dobiegła końca w 1972 roku. Inauguracja nowego roku szkolnego 1972/73 odbywała się w nowej szkole przy ul. Młodzieżowej 3. Otworzono również nowe kierunki kształcenia takie jak: krawiec odzieży damskiej lekkiej, mechanik kierowca pojazdów samochodowych, ślusarz-mechanik oraz stolarz. Powstały również cztery odziały wielozawodowce oraz nowe klaso-pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wyposażonych w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. W nowym budynku szkolnym istniały początkowo dwie szkoły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.

Szkoła dysponowała salami przedmiotowymi, biblioteką, świetlicą, salą gimnastyczną, a także gabinetem lekarskim i stomatologicznym.

 • Technikum ekonomiczne
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik Informatyk