Koła zainteresowań

Koła zainteresowań – rodziły się z nich wspaniałe sukcesy które rozsławiały imię szkoły, tworzyły niekiedy odrębną historię tej instytucji. Ich inicjatywy zostały już lekko zakurzone warto sobie ję przypomnieć…

We wrześniu 1961 roku w szkole powstał zespół artystyczny złożony z uczniów posiadających uzdolnienia muzyczne, taneczne i wokalne. Swymi występami uświetniały akademie szkolne oraz powiatowe. Istniał do końca 1962 roku. W 1964 roku zostaje wznowiona działalność zespołu muzycznego, powstaje również koło recytatorskie i foto graficzne.
Najdłużej istniejącym kołem artystycznym w ZSM w Miastku było koło instrumentalno – wokalne prowadzące swoją działalność do roku 1995.
Szkolne koło recytatorskie założone w roku 1964 przez Jadwigę Bohdziewicz. Członkowie koła recytowali wiersze podczas akademii rocznicowych w szkole oraz poza szkołą.
Od 1970 roku istniał w szkole klub miłośników teatru telewizji. Do zadań koła rozwijanie zainteresowań teatrem, prowadzono dyskusje na temat teatrów telewizji i przedstawień teatralnych. Klub organizował również wyjazdy do teatrów w Koszalinie, Słupsku i Gdyni.
Koło plastyczno – dekoratorskie założone w 1969 roku przez Annę Brzezińską. Koło recytatorskie i plastyczno – dekoratorskie w 1796 roku tworzą wspólnie jedno koło polonistyczne którego założycielką i opiekunką była do 1992 roku Łucja Jaszul.
Koło fotograficzne założył w 1966 roku Jacek Majewski. Od roku 1971 opiekunem zostaje Edward Hałusko. Podstawowym zadaniem koła było wykonywanie zdjęć z uroczystości szkolnych lub imprez klasowych. Ponadto koło wykonywało przeźrocza do pracowni przedmiotów technicznych. W 1989 roku koło zaprzestało dalszej działalności.
W 1973 roku powstało koło fizyczne i techniczne które w 1975 roku połączyły się tworząc koło fizyczni – techniczne. Opiekunami koła byli Kazimierz Żesławski, Stanisław Waszkinel, Mirosław Gocek, i Tadeusz Czarnowski. Do koła należeli uczniowie którzy interesowali się nowościami technicznymi. Uczniowie wykonywali prace naprawcze, uczyli się obsługi urządzeń technicznych np. projektorów filmowych, sprzętu nagłaśniającego. Koło istniało do roku 1988.
Koło matematyczne działało w latach 1976-1988, założyła je Mirosława Leszczyńska, następnym opiekunem był Władysław Bilski. Celem działalności koła był rozwój zainteresowań matematycznych oraz przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych do szkół o wyższym szczeblu kształcenia. Koło organizowało również w szkole konkursy matematyczne.
Jerzy Bublewicz w roku szkolnym 1981/1982 założył koło techniki i racjonalizacji w którym uczniowie zapoznawali się z najnowszymi pomysłami racjonalizatorskimi i możliwościami ich wykorzystania w swojej pracy. Jego członkowie wraz z opiekunem opracowali i wykonali wnioski racjonalizatorskie związane z działalnością warsztatów szkolnych. Po dwóch latach koło zaprzestało działalności: W 1989 roku powstało koło komputerowe którego założycielem był Bogdan Hnat. Działalność koła trwała trzy lata. Głównym celem działalności koła było zapoznanie jego członków z obsługą i możliwościami komputera. Pierwsze zajęcia odbywały się na jednym komputerze Comodore. Dopiero w roku 1990 szkoła otrzymała pracownię komputerową Elwro – Junior z dziesięcioma komputerami. Z braku funduszy w 1992 roku koło zaprzestało działalności.
Trudności te zostały pokonane w roku 1972 kiedy oddano do użytku nowy budynek szkoły w którym znajdowała się sala gimnastyczna. Przy szkołę powstawały boiska. Od 1974 roku młodzież bierze czynny udział we wszystkich imprezach sportowych odnosząc pierwsze sukcesy. SKS podzielone było na sekcje: lekkoatletyczną, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej. SKS organizowało również spotkania ze znanymi postaciami ze świata sportu min. Urszulą Kielan, Jerzym Rybickim, Gerardem Peciakiem
SKS działało do roku 1989. problemy finansowe początku lat 90- tych zmusiły szkołę do zaprzestania działalności koła sportowego.
Uczniowie ZSM odnosili sukcesy uprawiając boks czy zapasy w klubie sportowym MZKS „Start” w swych kategoriach wiekowych i wagowych należeli do ścisłej czołówki krajowej.