Wymagania edukacyjne

Liceum, Technikum

Przedmioty ogólnokształcące:

Język polski – kliknij tutaj
Język niemiecki – kliknij tutaj
Język angielski –  kliknij tutaj
Historia – kliknij tutaj
Wiedza o społeczeństwie – kliknij tutaj
Podstawy przedsiębiorczości – kliknij tutaj
Geografia – kliknij tutaj
Biologia – kliknij tutaj
Chemia – kliknij tutaj
Fizyka – kliknij tutaj
Matematyka – kliknij tutaj
Informatyka – kliknij tutaj
Wychowanie fizyczne – kliknij tutaj
Edukacja dla bezpieczeństwa – kliknij tutaj
Aplikacje internetowe – kliknij tutaj


TECHNIK INFORMATYK:

Systemy operacyjne – kliknij tutaj
Urządzenia techniki komputerowej – kliknij tutaj
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej – kliknij tutaj
Sieci komputerowe – kliknij tutaj
Witryny i aplikacje internetowe – kliknij tutaj
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi – kliknij tutaj
Administracja bazami danych – kliknij tutaj
Programowanie aplikacji internetowych – kliknij tutaj
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych – kliknij tutaj
Systemy baz danych – kliknij tutaj
Działalność gospodarcza w branży informatycznej – kliknij tutaj
Język angielski w branży informatycznej – kliknij tutaj


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:

Język angielski – kliknij tutaj
Dokumentacja  – kliknij tutaj
Montaż systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj
Naprawy  systemów energetyki odnawialnej kliknij tutaj
Systemy energetyki odnawialnej – kliknij tutaj
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Działalność gospodarcza w branży samochodowej – kliknij tutaj
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – kliknij tutaj
Naprawy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych – kliknij tutaj
Podstawy konstrukcji maszyn – kliknij tutaj
Techniki wytwarzania – kliknij tutaj
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – kliknij tutaj


TECHNIK SPAWALNICTWA:

Organizowanie i wykonywanie procesów spajania – kliknij tutaj
Technologia napraw maszyn i urządzeń – kliknij tutaj
Technologia obróbki ręcznej i maszynowej – kliknij tutaj
Technologia wytwarzania części maszyn – kliknij tutaj
Wykonanie i naprawa elementów części maszyn – kliknij tutaj

 


TECHNIK REKLAMY:

Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie – kliknij tutaj
Sprzedaż w reklamie – kliknij tutaj
Organizacja i techniki reklamy – kliknij tutaj
Projektowanie kampanii reklamowej – kliknij tutaj
Marketing w działalności reklamowej – kliknij tutaj
Organizacja sprzedaży reklamy – kliknij tutaj
Sprzedaż produktów reklamowych – kliknij tutaj