RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczniów  kliknij tutaj

Funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku kliknij tutaj