Rekrutacja 2022/2023

Opublikowano

Ilość wolnych miejsc:

Liceum Ogólnokształcące:

Liceum biologia/ chemia – 4 miejsca wolne

Liceum fizyka/matematyka  – 5 miejsc wolnych

Liceum humanistyczne – 5 miejsc  wolnych

Liceum Asystent Medyczny – 5 miejsc wolnych

Technikum:

Technik Reklamy – 5 miejsc wolnych

Technik Informatyk – 3 miejsca  wolne

Technik Urządzeń i  Systemów Energetyki Odnawialnej – 6 miejsc wolnych