Godziny pracy biblioteki szkolnej

Opublikowano

Biblioteka pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 13.45

– zwrot książek odbywa się w godzinach 7.45 – 10.40
– wypożyczanie książek odbywa się w godzinach 11.20 – 13.10

Harmonogram korzystania w biblioteki dla poszczególnych klas

Poniedziałek I LO III LO
Wtorek I TI/TR II TI/TR-P II TI/TR-G
Środa II LO-PII LO-G
Czwartek I TUiSEO/TPS/TS II TU/TPS-P II TU/TPS-G
Piątek III TI/TUiSEOIII TOR/TPS IV TI/TOR IV TPS/TUiSEO

Maksymalna liczba odwiedzających w bibliotece 35 osób, mogących jednocześnie przebywać w czytelni szkolnej.

Kategorie: