„Cicha woda brzegi rwie” ruszył projekt

Opublikowano

„Cicha woda brzegi rwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołą partnerską w Tytuvenai (Litwa). W ramach tego projektu 20 osobowa grupa z klas liceum wyruszyła w podróż na Litwę. Dziś o 6.30 zdrowi z bagażem i uśmiechem wyruszyliśmy, 728km przed nami.