Praktyki zawodowe Walencja 2019

Opublikowano

Nasi uczniowie z klas 2TI, 3TI, 2TOR, 3TOR, 2TU, 3TU, 2TPS, 3TPS w dniach od 11 – 22.02.2019 r. brali udział w praktykach zawodowych w Walencji wraz z opiekunami p. E. Lisiecką – Ozymko, p. Aliną Horajską (projekt finansowany w ramach programu EFS POWER ).

Celem programu była mobilność uczniów na początkowym etapie szkolenia zawodowego oraz wzrost umiejętności zawodowych i kompetencji językowych uczestników. Nasz Projekt skierowany był do najlepszych uczniów wyróżniających się na tle szkoły pod względem zachowania, ocen i frekwencji. To młodzi komunikatywni, kreatywni, potrafiący pracować w zespole, posiadający umiejętność kompromisu, o wysokiej kulturze osobistej i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach.
Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy wzięli udział w przygotowaniu zarówno językowym jak i pedagogicznym.

Uczniowie w Walencji nie tylko odbywali praktyki, uczestniczyli też w seminariach, odwiedzali zakłady oraz brali udział w wycieczkach krajoznawczych.

Młodzież powróciła z praktyk z nowym bagażem doświadczeń. Uczniowie mieli okazję poznać wielu młodych ludzi z rożnych krajów Europy oraz podszkolić znajomość języków obcych.

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj