Świadczenia na pomoc zdrowotną 2018

Opublikowano

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 30 kwietnia 2018 r. (wnioski do pobrania w sekretariacie, bądź na stronie internetowej www.zsoitmiastko.pl w zakładce świadczenia na pomoc zdrowotną).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29.03.2007r. świadczenie przyznaje się w związku z:

  1. przewlekłą chorobą nauczycielską,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
  3. długotrwałe leczenie specjalistyczne.
    Załączniki:

Regulamin funduszu zdrowotnego – kliknij tutaj

Zmiany w regulaminie funduszu zdrowotnego – kliknij tutaj

Wniosek kliknij tutaj

Oświadczeniekliknij tutaj

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku