Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych – rekrutacja 2022/2023 (05.08.2022)

5 sierpnia 2022

Liceum Ogólnokształcące:

Technikum

  • technik informatyk – kliknij tutaj
  • technik reklamy – kliknij tutaj
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj
    Uczniowie, którzy zostali przyjęci do klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej proszeni są o dostarczenie kart zdrowia do środy 10.08.2022 obowiązkowo.

 

Rekrutacja 2022/2023

29 lipca 2022

Ilość wolnych miejsc:

Liceum Ogólnokształcące:

Liceum biologia/ chemia – 4 miejsca wolne

Liceum fizyka/matematyka  – 5 miejsc wolnych

Liceum humanistyczne – 5 miejsc  wolnych

Liceum Asystent Medyczny – 5 miejsc wolnych

Technikum:

Technik Reklamy – 5 miejsc wolnych

Technik Informatyk – 3 miejsca  wolne

Technik Urządzeń i  Systemów Energetyki Odnawialnej – 6 miejsc wolnych

WYNIKI REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

21 lipca 2022

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych Liceum  Ogólnokształcącego  i Technikum ZSOiT w Miastku /kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani/ są umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole lub dostępne po zalogowaniu się kandydata do powiatowego elektronicznego systemu rekrutacji:

Panel rekrutacyjny dla kandydatów

https://www.rekrutacjapowiatowa.pl/wyniki/

Progi punktowe w poszczególnych oddziałach klasowych uprawniające do przyjęcia:

Liceum-klasa biologia/chemia – 122

Liceum-klasa  matematyka/fizyka – 115

Liceum-klasa humanistyczna – 100

Technikum – technik informatyk – 74

Technikum – technik reklamy – 74

Technikum – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 76

Technikum – technik pojazdów samochodowych/ technik spawalnictwa – nie utworzono klasy

Prosimy kandydatów zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów świadectwa i  zaświadczenia o wynikach egzaminów  do 28 lipca 2022 r., które jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej klasie. Jeżeli kandydat nie dostarczy oryginałów w/w dokumentów w określonym terminie-nie zostanie przyjęty do szkoły!

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Justyna Rudnik

 

HARMONOGRAM  MATURALNYCH EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH

20 lipca 2022

23 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 (wtorek)

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

sala 8 (duża sala gimnastyczna)

komisja:

Marek Zaborowski – przewodniczący

Jan Haręża

Zdający:   3 osoby język polski

11 osób matematyka

JĘZYK ANGIELSKI – sala 9

komisja:

Milena Furman– przewodnicząca

Stoltmann Alicja

Zdający:  1 osoba

 

 

 

 

 

 

Znamy wyniki egzaminów maturalnych absolwentów naszej szkoły

5 lipca 2022

Absolwenci LO w 100% zdali egzamin oraz osiągnęli wysokie wyniki matury.

Absolwenci Technikum w 73, 68%  – Egzamin zdało 28 osób a 7 osób ma możliwość poprawy swoich wyników w sierpniu.

Zdający, którzy nie zdali z jednego przedmiotu muszą złożyć do 12 lipca 2022r. oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w sekretariacie szkoły.

Termin egzaminu poprawkowego to 23 sierpnia 2022r. o godz. 9.00. Prosimy o przybycie 30 min przed egzaminem.

Gratulujemy Absolwentom wysokich wyników, życzymy sukcesów na wymarzonych kierunkach na uczelniach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

3 lipca 2022

HARMONOGRAM

EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

22 SIERPNIA 2022 ROKU

godz. 9.00

MATEMATYKA

sala nr 4

Skład komisji:

Włodarczyk Eugeniusz – przewodniczący

Hnat Bogdan

Sakowska Anna

Kwaśniewski Łukasz

JĘZYK ANGIELSKI

sala nr 3

Skład komisji:

Rudnik Justyna -przewodnicząca

Ławer Maria

Zawieśnicka Katarzyna

JĘZYK NIEMIECKI

sala nr 108

Skład komisji:

Kaczmarek Józef – przewodniczący

Agnieszka Lesińska

Miedzielska Monika

23 SIERPNIA 2022 ROKU

godz. 9.00

MATEMATYKA

sala nr 4

Skład komisji:

Włodarczyk Eugeniusz – przewodniczący

Hnat Bogdan

Sakowska Anna

Kwaśniewski Łukasz

JĘZYK POLSKI

sala nr 103

Skład komisji:

Rudnik Justyna -przewodnicząca

Dworakowska Agnieszka

Mynio Maria

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Skład komisji:

Kaczmarek Józef – przewodniczący

Dykyj Roman

Szczepanowska Jolanta

 

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

24 czerwca 2022

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani Dyrektor Alina Horajska powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz podsumowała rok szkolny 2021/2022. Nie zabrakło gratulacji, słów podziękowań za wytężoną i efektywną pracę. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i świadectw z czerwonym paskiem. Nagrody zostały przyznane wyróżniającym się w nauce, sporcie i innych przedsięwzięciach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych, udanych wakacji.

Zobacz więcej na Facebook szkoły – kliknij tutaj