Wybory do samorządu szkolnego

28 września 2022

Drodzy uczniowie, dzisiaj rozpoczęła się kampania wyborcza! W przyszłym tygodniu wybieramy przewodniczącego SU!
Oto nasi kandydaci:
Julia Palcat kl.2b LO
Matylda Gocoł kl.1a LO
Natalia Borzyszkowska kl.2b LO
Nikodem Dróżdż kl.3 LO
Czekamy na propozycje wyborcze naszych kandydatów i zachęcamy do uczciwej rywalizacji.

Otrzęsiny klas pierwszych

18 września 2022

W dniu dzisiejszym przyjęliśmy oficjalnie do naszej społeczności uczniowskiej ” pierwszaków” . W trakcie ” Otrzęsin” uczniowie musieli zaprezentować się w strojach z różnych dekad, zatańczyć lub zaśpiewać hity z dawnych lat. Następnie wychowawcy przeszli przez magiel pytań o swoich wychowankach, był też ” głuchy telefon” i konkurs na najładniejszy ogon. Ostatecznie najlepsza okazała się klasa 1 tuiseo z wychowawcą Przemysławem Pakułą. W nagrodę będą mogli wspólnie skonsumować pizzę w restauracji ” Granss” oraz wykorzystać nieprzygotowanie na dowolnej lekcji. Również klasa 1b LO nie pozostała bez nagrody, za zajęcie ostatniego miejsce, mogli posprzątać salę gimnastyczną po imprezie.
Mamy nadzieję, że wszyscy świetniesię bawili, za sprawą organizatorów, klasy 2b LO, zwycięzców ubiegłorocznych ” Otrzęsin”.
Zobacz fotorelację – kliknij tutaj

Narodowe Czytanie 2022.

16 września 2022

14 września 2022 w czytelni biblioteki szkolnej ZSOiT w Miastku odbyła się 11 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2022.

Przedsięwzięcie jest organizowane pod patronatem Pary Prezydenckiej.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza– przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm.

Uczniowie z klasy III LO hum pod kierunkiem p. Marleny Toruniak i Bożeny Muły czytali  „Ballady i romanse” w pięknej scenerii. Po odczytaniu fragmentów wybranych utworów, udali się do Biblioteki Publicznej w Miastku. Tam mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie  wraz z uczniami szkół podstawowych z Miastka i okolic.

Z okazji Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.

– Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm  to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą  – napisał w liście Prezydent RP Andrzej

Dziękujemy bardzo za aktywne uczestnictwo w w/w wydarzeniu, które nie tylko propaguje czytelnictwo, ale również buduje poczucie wspólnotowości oraz dumy z dorobku minionych pokoleń.

Zobacz więcej – kliknij tutaj

Ogłoszenie

8 września 2022

Przypominamy o możliwości korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
Druk karty zgłoszenia na obiady dostępny jest w sekretariacie szkoły. Koszt obiadu to 9 zł.

Program – wyprawka szkolna

5 września 2022

Chcesz dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Skorzystaj z rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –„Wyprawka szkolna”
Kto może skorzystać:

Każdy uczeń, który ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:

•    słabowidzącą,
•    słabosłyszącą,
•    niesłyszącą,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
•    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Wnioski prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do 09.09.2022r

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022

1 września 2022 rozpoczął się nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Alina Horajska przywitała wicestarostę Powiatu Bytowskiego Pana Romana Ramiona oraz Radę Rodziców, uczniów i nauczycieli podczas inauguracji roku szkolnego. Uczniom i nauczycielom życzyła nowych sukcesów w nowym roku szkolnym. Były także życzenia od władz Powiatu Bytowskiego.

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj