Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Jubileuszowa Gazeta ZSOiT Miastko

  2017-10-01 20:12:17  ZSOiT w Miastku      

Z okazji 70 - lecia szkoły została wydana e-jubileuszowa gazeta (czyli e-kronika) i gazeta w wersji papierowej.  Została stworzona przez uczniów, nauczycieli, dyrekcję. Prace nad gazetą trwały prawie 3 lata. Najpierw zostały zeskanowane zdjęcia przez uczniów klas technik informatyk, a następnie powstała galeria szkoły od roku 1960 do dzisiaj. Galeria jest dostępna pod adresem internetowym http://galeria.zsoitmiastko.pl. Inspiracją do powstania e-gazety  była właśnie galeria. Drugim krokiem była historia zapisana w protokolarzach rady pedagogicznej oraz w kronikach papierowych. Nauczyciele  odkrywali karty historii  w archiwum. Trzecim krokiem było złożenie wszystkiego w jedną całość do postaci elektronicznej. Pierwsza E-Kronika została stworzona w 2014 roku. Natomiast w roku 2017 została zaktualizowana. Chcemy, aby historia została zachowana nie tylko w naszej pamięci, ale także w postaci kart elektronicznych dostępnych dla każdego w postaci cyfrowej. Wspominajcie razem z nami wspaniałe chwile, które przeżyliście w naszej szkole. Tak naprawdę tą e-gazetę napisali obecni uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni oraz absolwenci. Dziękujemy Wam Wszystkim za całą historię w naszych murach. Mamy czym się pochwalić.  Wersja jest także przystosowana do urzadzeń mobilnych jak smartfon czy tablet. Miłej lektury życzy ZSOiT Miastko.

Zobacz E-Gazeta Jubileuszowa (czyli e-kronika) w postaci Flipbooka - kliknij tutaj

Zobacz Gazeta w wersji papierowej - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Konkurs matematyczny "CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS"

  2017-09-28 20:35:40  ZSOiT w Miastku      

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zapraszają do udziału w Konkursie Matematycznym "CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS" Gimnazja powiatu bytowskiego oraz Gimnazja z Koczały, Kępic, Biesowic, Polanowa i Białego Boru.

 Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
2. Ujawnianie uzdolnień matematycznych.
3. Popularyzacja matematyki.
4. Wspieranie rozwoju talentów matematycznych.

Warunki konkursu
1. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs ma formę pisemną. Podczas Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic z wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich.
3. Podstawę i zakres Konkursu stanowią treści realizowane z matematyki w gimnazjum.
Przebieg konkursu.
1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.
 a) I Etap – Szkolny (25. 10. 2017 r. (środa) o godz. 9.00) , przeprowadzany na terenie gimnazjum, które przystąpiło do konkursu.
 b) II Etap – Finał (16. 11. 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00), przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, ul. Młodzieżowa 3.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu przeprowadzenia finału. 

Regulamin konkursu - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Wnioski do projektu "Kompetentni na Starcie"

  2017-09-25 20:25:28  ZSOiT w Miastku      

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W RAMACH PROJEKTU - kliknij tutaj
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - kliknij tutaj
Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu w miesiącu - kliknij tutaj
Oświadczenie o użyczeniu samochodu - kliknij tutaj
Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania/bycia dowożonym samochodem prywatnym (użyczonym) - kliknij tutaj
Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania/bycia dowożonym samochodem prywatnym (własnym) - kliknij tutaj

czytaj więcej »


PIERWSZE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE pt. „ZE SMARTFONEM W PLENERZE”

  2017-09-22 00:00:00  ZSOiT w Miastku      

Uczniowie klasy II TOR w słoneczny, wrześniowy dzień pełen nauki znaleźli czas, aby udać się w plener. Uchwycili najciekawsze kadry  z serii „ co w trawie piszczy”, a efekty ich pracy można obejrzeć w galerii.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  2017-09-04 13:44:20  ZSOiT w Miastku      

4 września 2017 rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan Dyrektor Bogdan Hnat przywitał starosę Powiatu Bytowskiego Pana Leszka Waszkiewicza  oraz Radę Rodziców, uczniów i nauczycieli podczas  inauguracji roku szkolnego. Uczniom i nauczycielom życzył nowych sukcesów w nowym roku szkolnym. Były także życzenia od władz Powiatu Bytowskiego.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

  2017-06-29 22:01:29  ZSOiT w Miastku      

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Wyniki rekrutacji 2017/2018

  2017-07-07 12:00:00  ZSOiT w Miastku      

Wyniki rekrutacji - kliknij tutaj  (i wpisz swój numer PESEL).

Kandydaci , którzy znaleźli się na listach zakwalifikowanych  do klasy pierwszej  do dnia  13 lipca 2017r. (czwartek) do godz. 15.00 muszą dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie dostarczą w/w dokumentów, zostaną usunięci z listy osób przyjętych do danej klasy. 

 

czytaj więcej »


Wyniki matur

  2017-07-03 14:25:58  ZSOiT w Miastku      

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego przeprowadzonego w maju 2017 roku

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 391 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdały 334 osoby (85,4%), nie zdało 57 osób (14,6%). W kraju egzamin maturalny zdało 78,5% ogółu abiturientów, zaś w województwie pomorskim 78%.

Tab.1. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego:

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w %

Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie pomorskim w %

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski w %

78,5

78

85,4

Tab.2. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego według typów szkół:

Typ szkoły

Odsetek sukcesów
w kraju

Odsetek sukcesów
w województwie pomorskim

Odsetek sukcesów
w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski

Liceum ogólnokształcące

84,4%

84%

94,9%

Technikum

67,9%

67,6%

77,6%

Tab.3. Zdawalność egzaminu maturalnego wśród tegorocznych abiturientów w poszczególnych szkołach w sesji wiosennej 2017 r.:

Szkoła ponadgimnazjalna

Liczba zdających

Liczba osób, które
zdały egzamin

Odsetek sukcesów

ZSO Bytów-liceum

142

136

95,7%

ZSEU Bytów-technikum

118

93

78,8%

ZSP Bytów-technikum

42

30

71,4%

ZSOiT Miastko-technikum

42

37

88,1%

ZSOiT Miastko-liceum

35

32

91,4%

ZSP Łodzierz-technikum

12

6

50%

 

391

334

85,4%

Pełne wyniki egzaminu maturalnego udostępnione zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 12 września 2017 r.

czytaj więcej »


Zakończnie roku szkolnego 2016/2017

  2017-06-23 09:30:00  ZSOiT w Miastku      

 

Dnia 23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pan Dyrektor Bogdan Hnat powitał przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz podsumował rok szkolny 2016/2017. Nie zabrakło gratulacji, słów podziękowań za wytężoną i efektywną pracę. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i świadectw z czerwonym paskiem. Nagrody zostały przyznane wyróżniającym się w nauce, sporcie i innych przedsięwzięciach.

Serdecznie gratulujem i życzymy bezpiecznych, udanych wakacji.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

 

czytaj więcej »


Ognisko w Grodzie Rumla

  2017-06-25 12:35:31  ZSOiT w Miastku      

Wychowankowie internatu na zakończenie roku szkolnego wybrali się na ognisko do pobliskiego „Grodu Rumla”. Tam przywitał nas właściciel  p .Przybyłowski wraz z synami. Gospodarze bardzo miło nas zaskoczyli. Pan Przybyłowski opowiedział nam o tym jak doszło do budowy tego  niesamowitego  grodu , długiej drodze pokonywania   przeszkód . Opowiadał uczniom o historii  tych terenów  w czasach wczesnośredniowiecznych  i  przekonywał ,że historia Polski  nie zaczyna się od chrztu Polski  ale znacznie wcześniej. Synowie właściciela  zaprezentowali nam stroje i  uzbrojenie dawnych wojów oraz  pokazali w jaki sposób posługiwano się mieczem  i tarczą. To była wspaniała wycieczka. 

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


« poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna » 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak