Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Konkurs matematyczny "CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS"

  2017-09-28 20:35:40  ZSOiT w Miastku      

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zapraszają do udziału w Konkursie Matematycznym "CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS" Gimnazja powiatu bytowskiego oraz Gimnazja z Koczały, Kępic, Biesowic, Polanowa i Białego Boru.

 Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
2. Ujawnianie uzdolnień matematycznych.
3. Popularyzacja matematyki.
4. Wspieranie rozwoju talentów matematycznych.

Warunki konkursu
1. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs ma formę pisemną. Podczas Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic z wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich.
3. Podstawę i zakres Konkursu stanowią treści realizowane z matematyki w gimnazjum.
Przebieg konkursu.
1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.
 a) I Etap – Szkolny (25. 10. 2017 r. (środa) o godz. 9.00) , przeprowadzany na terenie gimnazjum, które przystąpiło do konkursu.
 b) II Etap – Finał (16. 11. 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00), przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, ul. Młodzieżowa 3.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu przeprowadzenia finału. 

Regulamin konkursu - kliknij tutaj

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak