Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Razem możemy więcej

  2015-09-23 09:22:42  ZSOiT w Miastku      
W dniu 22.09.2015 r. rozpoczęła się realizacja wspólnych działań projektu edukacyjnego Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego pt. ,,Razem możemy więcej”, którego uczestnikami jest 57 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz Szkoły Średniej we Lwowie.

Wspólne działania w Miastku i regionie miasteckim zostaną przeprowadzone do 30.09.2015r.

Temat projektu oscyluje wokół działań artystycznych i wolontariackich. Jego celem jest m. in. rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, pobudzenie i rozwój aktywności wolontariackiej młodzieży oraz służenie szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu.

W ramach wspólnych działań, w oparciu o aktywne metody edukacji pozaformalnej, realizowane będą m. in. różnorodne przedsięwzięcia wolontariackie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku.

Realizacja projektu rozpoczęła się 30 VI 2015r. i potrwa do 20 XI 2015r.

 

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 45 tys. zł w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak