Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Liceum Ogólnokształcące, Technikum

  2013-10-23 11:05:39  ZSOiT w Miastku      

Wymagania edukacyjne:

Przedmioty ogólnokształcące:

Język polski - kliknij tutaj
Język niemiecki - kliknij tutaj
Język angielski -  kliknij tutaj
Wiedza o kulturze - kliknij tutaj
Historia - kliknij tutaj
Wiedza o społeczeństwie - kliknij tutaj
Podstawy przedsiębiorczości - kliknij tutaj
Geografia - kliknij tutaj
Biologia - kliknij tutaj
Chemia - kliknij tutaj
Fizyka - kliknij tutaj
Matematyka - kliknij tutaj
Informatyka - kliknij tutaj
Wychowanie fizyczne - kliknij tutaj
Edukacja dla bezpieczeństwa - kliknij tutaj 
Przyroda - Biologia - kliknij tutaj
Przyroda - Chemia - kliknij tutaj
Przyroda - Fizyka - kliknij tutaj

Przedmioty rozszerzone:

Język polski - kliknij tutaj
Język angielski -  kliknij tutaj
Matematyka - kliknij tutaj
Fizyka - kliknij tutaj
Biologia - kliknij tutaj
Chemia - kliknij tutaj
Geografia - kliknij tutaj

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

TECHNIK INFORMATYK:

Systemy operacyjne - kliknij tutaj
Urzadzenia techniki komputerowej - kliknij tutaj
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej - kliknij tutaj
Sieci komputerowe - kliknij tutaj
Witryny i aplikacje internetowe - kliknij tutaj  
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi - kliknij tutaj
Administracja bazami danych - kliknij tutaj
Programowanie aplikacji internetowych - kliknij tutaj
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych - kliknij tutaj
Systemy baz danych - kliknij tutaj
Działalność gospodarcza w branży informatycznej - kliknij tutaj
Język angielski w branży informatycznej - kliknij tutaj

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:

Język angielski - kliknij tutaj
Dokumentacja techniczna w budownictwie - kliknij tutaj
Działalność gospodarcza w budownictwie - kliknij tutaj
Kosztorysowanie w budownictwie - kliknij tutaj
Montaż systemów energetyki odnawialnej - kliknij tutaj
Obsługa systemów energetyki odnawialnej - kliknij tutaj
Obsługa systemów energetyki odnawialnej - kliknij tutaj
Podstawy kosztorysowania w budownictwie - kliknij tutaj
Rysunek techniczny - kliknij tutaj
Systemy energetyki odnawialnej - kliknij tutaj
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej - kliknij tutaj

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Działalność gospodarcza w branży samochodowej - kliknij tutaj
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych - kliknij tutaj
Naprawy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych - kliknij tutaj
Podstawy konstrukcji maszyn - kliknij tutaj
Techniki wytwarzania - kliknij tutaj
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - kliknij tutaj

TECHNIK EKONOMISTA:

Język obcy w branży ekonomicznej - kliknij tutaj
Biuro rachunkowe - kliknij tutaj
Rachunkowość finansowa - kliknij tutaj

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

Marketing w działalności reklamowej - kliknij tutaj
Organizacja sprzedaży reklamy - kliknij tutaj
Sprzedaż produktów reklamowych - kliknij tutaj

 


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak