Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Świadczenia na pomoc zdrowotną

  2013-10-07 19:22:53  ZSOiT w Miastku      

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 02 listopada 2015r.  (wnioski do pobrania w sekretariacie, bądź na stronie internetowej www.zsoitmiastko.pl w zakładce świadczenia na pomoc zdrowotną).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29.03.2007r. świadczenie przyznaje się w związku z: 

  1. przewlekłą chorobą nauczycielską,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,  
  3. długotrwałe leczenie specjalistyczne, z wyłączeniem leczenia stomatologicznego i stomatologiczno – protetycznego. 

    Załączniki:

Regulamin funduszu zdrowotnego - kliknij tutaj

Zmiany w regulaminie funduszu zdrowotnego - kliknij tutaj

Wniosek - kliknij tutaj

Oświadczenie - kliknij tutaj

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak