Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Stypendia

  2013-04-08 11:12:23  Marcin Woszczak      

Stypendium Starosty Bytowskiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, którzy:

  • osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 a z zachowania ocenę, co najmniej dobrą, za ostatni rok klasyfikacji;
  • wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:

- są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
- są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
- są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.

Wnioski o przyznanie stypendiów do Starosty Bytowskiego składane są przez dyrektorów szkół w terminie do 31 lipca danego roku.

Lokalne programy stypendialne:


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak