Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Technik UiSEO

  2013-04-07 15:57:01  Marcin Woszczak      

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód w szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki? Ten zawód jest dla Ciebie. Zdobywając go wychodzisz naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców i zapewnisz sobie możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  Proponujemy Ci podjęcie nauki  w nowym zawodzie:

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Nowy profil kształcenia zapewni Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dowiesz się, jak konserwować i naprawiać oraz kontrolować pracę urządzeń i systemów, jak oceniać  ich stan techniczny oraz rozpoznawać nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Nauczysz się sporządzać kosztorysy, oferty i umowy z potencjalnymi klientami a także posługiwać się odpowiednimi programami komputerowymi, narzędziami i dokumentacją techniczną.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód przyszłości!

Program nauczania w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje m.in.:

  • Podstawy energetyki
  • Systemy energii odnawialnej(wiatrowe, słoneczne, wodne)
  • Dokumentacja techniczna
  • Technologia

Twoje perspektywy zawodowe:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach specjalizujących się w produkcji, serwisie, obsłudze i montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej. Może też prowadzić samodzielną działalność usługową w zakresie konserwacji i napraw. Obserwując otaczający nas  krajobraz z licznymi ,,farmami wiatrowymi”, systemami solarnymi na dachach domów  wyposażonych coraz częściej w pompy ciepła możemy wnioskować, że jest to zawód  z  przyszłością.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak