Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Nauczyciele

  2013-04-07 15:16:21  Marcin Woszczak      

Biernacka Aleksandra - religia, język angielski

Bublewicz Katarzyna - przedmioty ekonomiczne

Bujaczek Michał - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)

Czapiewska Anna - geografia

Dorawa Alina - biologia, chemia

Dorawa Tomasz - fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, prezdmioty zawodowe

Dworakowska Agnieszka - język polski, informatyka

Dykyj Roman - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe (Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej), edukacja dla bezpieczeństwa

Furman Milena - wychowawca w internacie, język kaszubski

Formela Bartosz - przedmioty informatyczne

Felke Mateusz - wychowanie fizyczne

Horajska Alina - język niemiecki

Kałucki Kamil - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)

Kaczmarek Józef - przedmioty zawodowe, kierownik PPNZ

Kiełpińska Marzanna - pedagog szkolny, biblioteka

Kowalczyk Katarzyna - język angielski

Kuszlewicz Joanna - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

Kudźma Michał - religia

Kwiatek Przemysław - przedmioty zawodowe

Kwaśniewski Łukasz - matematyka, informatyka

Kwaśniewski Tomasz - przedmioty informatyczne

Lesińska Agnieszka - język niemiecki

Lisiecki Eugeniusz - przedmioty informatyczne

Ławer Maria - język angielski

Maszka – Pałczyński  Marcin - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)

Miedzielska Monika - język niemiecki

Mostowska Lidia - psycholog

Muła Bożena - biblioteka

Muła Iwona - wychowanie fizyczne

Mynio Maria - język polski

Mynio Andrzej - przedmioty zawodowe

Ozymko Jan - historia, wos

Pakuła Przemysław - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej )

Piechowiak Hanna - wychowawca w internacie

Przyłęcki Jacek - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych)

Reszka Marian - przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)

Rudnik Justyna - chemia

Sakowska Anna - matematyka

Szkwarek Bogusław - historia, wos

Szczepanowska Jolanta - wychowanie fizyczne

Tarasewicz Helena - język polski, wiedza o kulturze, etyka

Toruniak Marlena - język polski

Urban Monika - przedmioty ekonomiczne

Woszczak Marcin - przedmioty informatyczne

Zaborowski Marek - wychowanie fizyczne

Zawieścnicka Katarzyna - język angielski


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak