Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Technik informatyk

  2015-02-15 18:12:53  ZSOiT w Miastku      

Zobacz ulotkę technik informatyk - kliknij tutaj

Zobacz ulotkę technik informatyk - kliknij tutaj

Zobacz roll-up - kliknij tutaj

Zobacz stronę technik informatyk - kliknij tutaj

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktycznych. Egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji. Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły.

Egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców. Część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Najlepszy zawód dla Ciebie

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

  • programowaniem,
  • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań,
  • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym,
  • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji,
  • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
  • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak