Strona główna » Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Projekt unijny „Kompetentni na Starcie”

DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim

Polska

MEN

Profil Absolwenta

Sejm Dzieci i Młodzieży

E-Kronika Szkoły

Firmy

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Powiat bytowski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania edukacyjne:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty w kształceniu ogólnokształcącym:

Język polski – kliknij tutaj
Matematyka – kliknij tutaj
Język niemiecki – kliknij tutaj
Podstawy przedsiębiorczości – kliknij tutaj
Wychowanie fizyczne – kliknij tutaj

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Działalność gospodarcza w branży samochodowej – kliknij tutaj
Język obcy w branży samochodowej – kliknij tutaj
Naprawy pojazdów samochodowych – kliknij tutaj
Podstawy konstrukcji maszyn – kliknij tutaj
Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych – kliknij tutaj 
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Archiwum

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS