Strona główna » W zawodzie jak ryba w wodzie

W zawodzie jak ryba w wodzie

Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. „W zawodzie jak ryba w wodzie”,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt  jest skierowany do uczniów ze szkół zawodowych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespół szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Uczniowie z tych szkół wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu wiedzy ogólnej, kursach i szkoleniach związanych ze specyfiką kształcenia w danym technikum, stażach oraz 17 wyjazdach branżowych do firm. Ponadto 130 640,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (po 5: tablic interaktywnych, komputerów przenośnych i rzutników; siłownia wiatrowa i instalacja solarna dla ZSOiT w Miastku, wyposażenie w sprzęt AGD dla ZSER i SOSW). Dla każdego ucznia przewidziano również zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych związanych z rodzajem wsparcia na które się zdecydowali. W lipcu 2013, 40. uczniów weźmie udział w płatnych stażach, dodatkowo zostanie zapewniony im nocleg oraz wyżywienie w przypadku gdy staż będzie odbywał się poza miejscem zamieszkania.

Okres realizacji projektu:

Od 01 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Wartość projektu: 1 686 749,97 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1 433 737,47 zł

Cel projektu:

Podniesienie adaptacyjności uczniów do zatrudnienia poprzez  poprawę skuteczności edukacji zawodowej w  szkołach Powiatu Bytowskiego.

Formy wsparcia:

  1. 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku – wsparciem zostanie objęte Technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej.
  • Język angielski zawodowy – 120 h (2 grupy 12-osobowe w każdym roku szkolnym)
  • Matematyka w obliczeniach projektowych – 120 h (2 grupy 12-osobowe w każdym roku szkolnym)
  • Wykłady nauczycieli akademickich z zakresu energetyki odnawialnej – 90 h
  • Szkolenie – spawanie acetylenem – 200 h (1 grupa 12-osobowa)
  • Warsztaty nt stereotypów – 4 h
  • Wyjazdy branżowe do 2 firm prowadzących działalność gospodarczą związaną z energetyką odnawialną.
  • 6 osób zostanie skierowane na płatny staż w firmach związanych z energetyką odnawialną w lipcu 2013 r.

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014 – POBIERZ

Załązniki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – POBIERZ
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – POBIERZ

Ranking szkół

COVID-19

SOS

Facebook

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

TURNIEJ PLISZKI

RODO

POLSKA NIEPODLEGŁA

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS