Strona główna » Technik UiSEO

Technik UiSEO

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód w szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki? Ten zawód jest dla Ciebie. Zdobywając go wychodzisz naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców i zapewnisz sobie możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  Proponujemy Ci podjęcie nauki  w nowym zawodzie:

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Nowy profil kształcenia zapewni Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dowiesz się, jak konserwować i naprawiać oraz kontrolować pracę urządzeń i systemów, jak oceniać  ich stan techniczny oraz rozpoznawać nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Nauczysz się sporządzać kosztorysy, oferty i umowy z potencjalnymi klientami a także posługiwać się odpowiednimi programami komputerowymi, narzędziami i dokumentacją techniczną.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód przyszłości!

Program nauczania w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje m.in.:

  • Podstawy energetyki
  • Systemy energii odnawialnej(wiatrowe, słoneczne, wodne)
  • Dokumentacja techniczna
  • Technologia

Twoje perspektywy zawodowe:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach specjalizujących się w produkcji, serwisie, obsłudze i montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej. Może też prowadzić samodzielną działalność usługową w zakresie konserwacji i napraw. Obserwując otaczający nas  krajobraz z licznymi ,,farmami wiatrowymi”, systemami solarnymi na dachach domów  wyposażonych coraz częściej w pompy ciepła możemy wnioskować, że jest to zawód  z  przyszłością.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS