Strona główna » Technik Organizacji Reklamy

Technik Organizacji Reklamy

Zobacz ulotkę – kliknij tutaj

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Ucząc się w zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY zdobywasz dwie kwalifikacje:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY potrafi:

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

 • technik organizacji reklamy,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • administrator produkcji filmowej,
 • handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy.

 

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych (na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer), agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • komunikatywnych,
 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS