Strona główna » Stypendia

Projekt unijny „Kompetentni na Starcie”

DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim

Polska

MEN

Profil Absolwenta

Sejm Dzieci i Młodzieży

E-Kronika Szkoły

Firmy

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Powiat bytowski

Stypendia

Stypendium Starosty Bytowskiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, którzy:

  • osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 a z zachowania ocenę, co najmniej dobrą, za ostatni rok klasyfikacji;
  • wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:

– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.

Wnioski o przyznanie stypendiów do Starosty Bytowskiego składane są przez dyrektorów szkół w terminie do 31 lipca danego roku.

Lokalne programy stypendialne:

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Archiwum

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS