Strona główna » Kształcenie po szkole podstawowej

Kształcenie po szkole podstawowej

Zobacz ulotkę  o kierunkach kształcenia – kliknij tutaj

Podanie – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2019/2020 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne lub informatyka
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub język angielski
przedmiot uzupełniający: informatyka lub ratownictwo medyczne

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski, matematyka) – kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski, matematyka) – kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia, fizyka) – kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia, fizyka) – kliknij tutaj

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS