Strona główna » Kształcenie po szkole gimnazjalnej

Kształcenie po szkole gimnazjalnej

Zobacz ulotkę  o kierunkach kształcenia – kliknij tutaj

Podanie – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach na rok szkolny 2019/2020 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
3 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
4 letni cykl kształcenia

– technik informatyk  (język angielski, matematyka) – kliknij tutaj

– technik organizacji reklamy (język angielski, matematyka) – kliknij tutaj

– technik pojazdów samochodowych (geografia, fizyka) – kliknij tutaj

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia, fizyka) – kliknij tutaj

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS