Ogłoszenie

Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów.
W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem telefonu, maila lub listownie.

TELEFONY:

Szkoła – 59 857 2649

Dyrektor – 531 256 116

 MAIL: sekretariat@zsoitmiastko.pl

OGŁOSZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronowirusa otrzymaliśmy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zmiany terminu przekazania  świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie zostaną wydane w dniu 31 marca 2020 r.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele
Nauczanie indywidualne również jest zawieszone. W związku z czym Państwo nie przeprowadzacie tych zajęć i nie wpisujecie ich do dziennika. Wskazane jest przekazanie materiałów dydaktycznych do nauki za pomocą e-dziennika lub e-mail.

Dyrektor

Ogłoszenie

W związku z sytuacją zagrożenia związanego z koronawirusem w Polsce

od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

nie będą przygotowywane posiłki.

W tych dniach Internat będzie zamknięty.

Ogłoszenie dla nauczycieli

W związku z sytuacją związaną koronawirusem w Polsce w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. nauczyciele pozostają w domu w gotowości do pracy. W tym czasie przygotowują materiały do nauki dla uczniów i za pomocą e-dziennika przekazują je uczniom do samodzielnej nauki.

W szczególnych sytuacjach dyrektor może poprosić nauczyciela o przybycie do szkoły.

OGŁOSZENIE dla uczniów i rodziców

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem
w Polsce w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

W tym czasie pozostają w domu i śledzą informacje przekazywane przez dyrektora i nauczycieli za pomocą
e-dziennika.

 

Wywiadówka

Spotkania wychowawców klas z rodzicami  uczniów odbędą się  10.03.2020 /wtorek/ według następującego harmonogramu:

  • 1630 – spotkania z wychowawcami klas:
 

liceum ogólnokształcące i technikum                           po gimnazjum

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala
1 LO Justyna Rudnik 203
1 ti-tr Monika Urban 202
1 tu-tps Marian Reszka 101
liceum ogólnokształcące i technikum                                 po szkole podstawowej 1 LO Alina Horajska 3
1 ti-tr Agnieszka Lesińska 205
1 tu-tps Andrzej Mynio 106
 

Liceum ogólnokształcące

2 LO Joanna Kuszlewicz 103
3 a LO Marlena Toruniak 105
3 b LO Maria Mynio 201
technikum 2 ti-tu Monika Miedzielska 4
2 tor-tps Anna Czapiewska 109
3 tor-ti Tomasz Kwaśniewski 107
3 tps-tu Tomasz Dorawa 204
4 tps-tu Łukasz Kwaśniewski 108
4 ti-tor Katarzyna Bublewicz 206

 

  • 1700 -1800 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

możliwość konsultacji ze wszystkimi nauczycielami oraz psychologiem i pedagogiem

Podsumowanie przedsięwzięcia edukacyjnego ,,Cicha woda brzegi rwie”

W dniu 26.02.2020r. w ZSOiT w Miastku odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia edukacyjnego ,,Cicha woda brzegi rwie’’, realizowanego w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’ a finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięli w nim udział uczestnicy przedsięwzięcia, ich rodzice, Wicestarosta Powiatu Bytowskiego, dyrekcja i nauczyciele szkoły. W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono efekty zrealizowanych działań, przedstawiono m. in. wyniki badań jakości wód regionu miasteckiego oraz Tytuvenai, dwujęzyczną publikację i dokumentację filmową obrazującą działania projektu. Uczestnicy projektu podzielili się swoimi wrażeniami, szczególnie z dwutygodniowego pobytu w Tytuvenai. Wicestarosta Powiatu Bytowskiego – Pan Roman Ramion oraz Dyrektor ZSOiT w Miastku -Pan Bogdan Hnat wręczyli uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w zrealizowanym przedsięwzięciu.

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj

Ogłoszenie dla rodziców

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rekomendacjami MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej apeluję, abyście Państwo nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę zgłosić się niezwłocznie do oddziału zakaźnego i powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracam szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk.

Jednocześnie pragnę uspokoić Państwa, że podejmowane działania informacyjne mają charakter profilaktyczny. Jeżeli nie doszło do kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Więcej szczegółowych informacji, w tym również dotyczących zasad podróżowania znajdziecie Państwo na stronach:

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Wycieczka do Warszawy

W dniach 20-21.02.2020 r. 36-osobowa grupa uczniów ZSOiT w Miastku uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Głównym jej punktem było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież mogła przybliżyć sobie obraz jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii, bardzo złożonego w ocenie, ale bez wątpienia stanowiącego do dziś przykład męstwa, heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Muzeum ukazywały życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, grozę walk, umundurowanie, broń, wygląd kanałów, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów zrywu. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też niedługi, ale przejmujący film w 3D pokazujący miasto zaraz po wyzwoleniu jako istne „morze ruin”. Wizyta w muzeum pozostawiła niezatarte wrażenie.

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS