Ogłoszenie dla maturzystów

W dniu 11 sierpnia 2020r. będą wydawane świadectwa maturalne w czytelni, wg. następującego harmonogramu:

LO A  godz. 9:00

LO B godz. 10:00

TI/TOR godz. 11:00

TU/TPS godz. 12:00

Przypominany o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Zalecamy także do przybycie z własnym długopisem.

Wykaz podręczników

Podręczniki Liceum

Podręczniki po szkole gimnazjalnej – kliknij tutaj

Podręczniki po szkole podstawowej

Liceum humanistyczno-lingwistyczne – kliknij tutaj

Liceum medyczno-politechniczne – kliknij tutaj

Podręczniki Technikum

Podręczniki po szkole gimnazjalnej – kliknij tutaj

Technik reklamy – kliknij tutaj

Podręczniki po szkole podstawowej:

Technik informatyk – kliknij tutaj

Technik reklamy – kliknij tutaj

Technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Technik spawacz – kliknij tutaj

Technik urządzeń systemów i energetyki odnawialnej – kliknij tutaj

Zobacz więcej – kliknij tutaj

Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej

Harmonogram egzaminów poprawkowych  dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej – kliknij tutaj

Stypendium Starosty Powiatu Bytowskiego

Regulamin przyznawania stypendium – kliknij tutaj

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku w okresie pandemii COVID-19kliknij tutaj

Rekrutacja 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Informujemy, że do 10 lipca 2020 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.
Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail szkoły). Dla ułatwienia publikujemy szczegółowy terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Podanie – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2020/2021 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski) – kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski) – kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia) – kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia) – kliknij tutaj
– technik spawalnictwa (geografia) – kliknij tutaj (NOWY KIERUNEK)

Praktyki zawodowe trzecich klas

Szanowni Uczniowie
Praktyki zawodowe rozpoczną się 1.06.2020. Dokumenty można pobrać z e-dziennika lub ze strony internetowej szkoły.
W tym celu należy pobrać i wydrukować umowę oraz zgodę na odbycie praktyki podpisać a następnie:
1. skan dokumentów przesłać na adres mailowy szkoły lub
2. przesłać zdjęcia na adres mailowy szkoły lub
3. przynieść dokumenty do szkoły za drzwiami stoi pudełko do którego należy złożyć dokumenty.
W przypadku braku możliwości wydruku dokumentów, w szkole przy wejściu głównym na ławce są przygotowane komplety dokumentów które można pobrać.
Dla pracodawcy należy dołączyć wytyczne związane z praktyką.

Umowa o praktykę technik informatyk – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik reklamy – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej  – kliknij tutaj

Program praktyk technik informatyk – kliknij tutaj

Program praktyk technik reklamy – kliknij tutaj

Program praktyk technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Program praktyk technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj

Zgoda na odbycie praktyk zawodowych – kliknij tutaj

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bytowski

Informujemy, że od 11 maja 2020 r. uczniowie VIII klas szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Podanie składa się w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej. Można je złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Termin składania podań upływa z dniem 23 czerwca 2020 r. UWAGA!!!, podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. Od kandydatów do szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie wymagane jest tylko złożenie podania i telefoniczne zgłoszenie do Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie wyboru pracodawcy (nie dotyczy zawodów: sprzedawca, kierowca-mechanik i monter stolarki budowlanej). Od 26 czerwca 2020 r. szkoły będą także przyjmowały kopie lub oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało dotychczas terminarza dalszej części rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Drodzy Absolwenci

Dzisiejszy dzień jest dla Was dniem szczególnym. Zamknął się bardzo ważny etap Waszego życia. To właśnie dzisiaj, 24 kwietnia 2020 r. ukończyliście szkołę.

Wszystkie radości i sukcesy, smutki i przeciwności losu, które razem przeżywaliśmy sprawiły, że czas spędzony w tych murach stał się naszym wspólnym doświadczeniem. Trudno jest w kilku zdaniach podsumować te lata. Uzyskaliście tu nie tyko rzetelną wiedzę, tu rozwijaliście swoje pasje i zainteresowania, poznawaliście nowych ludzi i nowe sytuacje. Nadszedł jednak czas, by pogodzić się z faktem, że już opuszczacie szkołę.

Ciężko jest zapewne Wam rozstawać się z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z klasy, ale taka jest kolej rzeczy. Jeśli odważnie ruszycie w świat, żeby realizować swoje plany i marzenia – to dla nas znak, że dobrze Was przygotowaliśmy do samodzielności i dorosłości.

Dziękuję za Wasz wkład w życie szkoły, za wszystkie uśmiechy i energię, za wspólną codzienną pracę.  Chcielibyśmy się z Wami spotkać, pożegnać, pogratulować wyników w nauce i życzyć sukcesów podczas egzaminu dojrzałości. Ubolewamy, że nie jest to możliwe.

Zamiast uścisku ręki, gratulacji, wspaniałej uroczystości i wspólnego zdjęcia musi wystarczyć Wam ten list i przekonanie, że życzymy Wam wielu sukcesów w życiu. Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzone studia.
Dyrektor i grono pedagogiczne ZSOiT w Miastku.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS