Ferie z Instytutem Prawa i Administracji APSL w Słupsku

Ferie z Instytutem Prawa i Administracji APSL w Słupsku, które będzie miało miejsce w trybie on-line (MS Teams/Google Meet) w dniu 15.01.2021 roku od godziny 10:00.
Informacja o wydarzeniu jest dostępna na stronie www Instytutu – kliknij tutaj i facebooku Instytutu – klinij tutaj
Proszę zwrócić uwagę, że osobami prezentującymi prelekcje na tematy mogące wzbudzić zainteresowanie wśród uczniów będą nie tylko wykładowcy z Instytutu Prawa i Administracji w Słupsku, lecz również profesorowie z innych cenionych ośrodków naukowych – Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Uprzejmie prosimy, aby Uczniowie zainteresowani poszczególnymi tematami wykładów wypełnili ankietę, deklarując w ten sposób chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Ankieta jest dostępna pod następującym linkiem – kliknij tutaj.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe –  kliknij tutaj

„ Razem na Święta”

„Razem na Święta” to akcja MEiN w której po raz kolejny bierze udział nasza szkoła.  Zwłaszcza w  okresie przedświątecznym pragniemy aby nasze działania były skierowane na niesienie pomocy innym. Szczególnie teraz wiele osób czeka na wsparcie i pomoc . Zależy nam na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za druga osobę. Ze względu na stan pandemii tegoroczna edycja jest nieco odmieniona.

Zachęcamy wszystkich uczniów do działań woluntarystycznych.  Przykładowe działania jakie można wykonywać w ramach akcji „ Razem na Święta” :

 •  wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
  •    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
  •    przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,
  •    zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
  •    zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
  •    przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
  •    wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.

Są to jedynie przykłady. Każdy z was może podjąć  indywidualne inicjatywy. Służymy pomocą i radą. Można pisać maile lub na li brusie. ( Milena Furman)

 Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Chętnie dowiemy się jakie wasze działanie , wsparcie lub zwykły gest życzliwości podjęliście w okresie przedświątecznym. Podziel się tym z nami. Wyślij foto, filmik lub opisz swoje działanie. Czekam na wasze wiadomości pod mailem:  milena.furman@zsoitmiastko.pl

 

Opłaty za egzamin zawodowy dla absolwentów

Opłata za ten egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wynosi:

– w przypadku części pisemnej – 74,18 zł

– w przypadku części praktycznej – 148,35 zł

Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000  OKE Gdańsk

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji

Opłaty należy dokonać najpóźniej do 09.12.2020r.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Pomorskiego rozdane.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Pomorskiego zostały  rozdane. Kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów powinni spełniać co najmniej jeden z tych warunków:
– otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
– wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Nasi stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

1. Mateusz Wojciech Domino kl. 2 LO G – śr. ocen: 5,31

2. Julia Aniela Kwaśniewska kl. 2 LO P – śr. ocen: 5,63

3. Monika Strzelczyk kl. 2 TUiSEO P – śr. ocen: 5,11

4. Aleksandra Irena Wolska kl. 4 TOR – śr. ocen: 5,50

Zostały również rozdane stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Stypendia otrzymali:

1. Jakub Władysław Achtelik kl. 3 TI
2. Jakub Tomasz Nesterowicz kl. 3 TUiSEO
3. Aleksandra Irena Wolska kl. 4 TOR
4. Patrycja Maria Porożyńska kl. 4 TOR
5. Małgorzata Angelika Mitrenga kl. 4 TOR

Wszystkim  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Szanowni Państwo.
Bardzo proszę nauczycieli o informację, kto chce i ma możliwości prowadzić zajęcia zdalne z domu.
Pozdrawiam,
Dyrektor Bogdan Hnat

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej. W konkursie mogą brać udział autorki i autorzy oryginalnych, samodzielnie wykonanych prac badawczych w wieku 14-21 lat, którzy w roku aplikacji do EUCYS nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej wyróżniona w konkursie ogólnopolskim lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie koordynatora konkursu:

oraz

Regulamin konkursu – kliknij tutaj

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSOiT w Miastku informuje,  że zgodnie z rozporządzeniem MENiN z dn.23.10.2020 r.
zawiesza się pracę internatu do dn. 08.11.2020 r.

 Młodzież mieszkająca w internacie przechodzi  na nauczanie zdalne i nie może w tym czasie przebywać w internacie.

W związku z tym, że nie pracuje internat – nie pracuje też stołówka szkolna.

Do 08.11.2020 r. nie będą wydawane obiady!

O wznowieniu pracy internatu będziemy informować na bieżąco.

Dyrekcja ZSOiT w Miastku

Zasady pracy nauczycieli podczas zdalnego nauczania

Zasady pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  – kliknij tutaj

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS