Grafik pracy (Online) PEDAGOGA i PSYCHOLOGA

Grafik pracy (Online) PEDAGOGA i PSYCHOLOGAw dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.
W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość zmieniamy sposób pracy pedagogów i psychologa, z którymi można kontaktować się za pomocą e-dziennika.
Pedagog M. Kiełpińska: od poniedziałku do czwartku w godz. 10-13; piątek 10-12
Pedagog E. Lisiecka-Ozymko: wtorek 8-11; piątek 12-15
Psycholog L. Mostowska: poniedziałek 13-16; wtorek 13-15

Ogłoszenie dla maturzystów

Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów ustnych matura 2020 – kliknij tutaj

Harmonogram egzaminów pisemnych matura 2020  – kliknij tutaj

Przybory maturalne – kliknij tutaj

Procedury maturalne – kliknij tutaj

Edytuj

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Przekazuje Państwu informacje które miałem przekazać na radzie lecz ze względów sytuacji w Polsce i sugestii innych osób Rada nie odbędzie się.

  1. Zajęcia na dzień dzisiejszy nie są obowiązkowe dla uczniów i nie możemy wyciągać konsekwencji tzn. wpisywać uwag lub nieobecności jak i również oceniać.
  2. Starać się poszerzać wiedzę bez wprowadzania nowych zagadnień ponieważ w przyszłości będziemy zmuszenie wrócić do tych treści w klasie
  3. Jeżeli oceniamy ucznia to tylko za zaangażowanie nigdy za prace domowe, wypracowania, lub rozwiązane zadania. Oceniamy pozytywnie w celu motywowania do działania.
  4. Proszę o przeczytanie na stronie men.gov.pl o:

a)pracy i obowiązkach nauczycieli z których wynika, że nauczyciel powinien nauczać zdalnie a jeżeli nie chce to musi przychodzić do szkoły na 18 godzin zgodnie z planem i ze szkoły przygotowywać materiały które będą udostępnione uczniom

  1. b) innych sposobach zdalnego nauczania
  2. Powstał pomysł uruchomienia w szkole nauczania dający możliwość rzeczywistego przekazywania wiedzy tzn coś w rodzaju lekcji na odległość gdzie nauczyciel przekazuje wiedzę a uczniowie ją oglądają

Nauczyciele którzy są zainteresowani naszym pomysłem zapraszam na poniedziałek 23.03 godzina 11.00 w sali 107.

Zgodnie z zapowiedziami MEN zostanie wprowadzone rozporządzenie normujące różne aspekty „uczenia na odległość” wówczas musimy zmodyfikować nasze statuty. I praca nauczyciela zostanie unormowana wraz z obowiązkiem nauki dla uczniów.

Zwracam się z prośbą do wszystkich wychowawców klas o dokonanie analizy ilu uczniów nie ma możliwości korzystania z zdalnego nauczania i co jest tego przyczyną. proszę te informacje przesłać na mój adres bhnat@wp.pl. Życzę zdrowia i do szybkiego zobaczenia w szkole. Dyrektor Bogdan Hnat

Ogłoszenie dla uczniów

Prosimy o codzienne logowanie się na Wasze uczniowskie konta w „LIBRUSIE”. Tam nauczyciele zamieszczają materiały do samodzielnej nauki. Jeżeli ktoś zapomniał swojego hasła może to zrobić w następujący sposób. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Ogłoszenie – nauczanie zdalne

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

Ogłoszenie

Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów.
W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem telefonu, maila lub listownie.

TELEFONY:

Szkoła – 59 857 2649

Dyrektor – 531 256 116

 MAIL: sekretariat@zsoitmiastko.pl

OGŁOSZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronowirusa otrzymaliśmy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zmiany terminu przekazania  świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie zostaną wydane w dniu 31 marca 2020 r.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele
Nauczanie indywidualne również jest zawieszone. W związku z czym Państwo nie przeprowadzacie tych zajęć i nie wpisujecie ich do dziennika. Wskazane jest przekazanie materiałów dydaktycznych do nauki za pomocą e-dziennika lub e-mail.

Dyrektor

Ogłoszenie

W związku z sytuacją zagrożenia związanego z koronawirusem w Polsce

od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

nie będą przygotowywane posiłki.

W tych dniach Internat będzie zamknięty.

Ogłoszenie dla nauczycieli

W związku z sytuacją związaną koronawirusem w Polsce w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. nauczyciele pozostają w domu w gotowości do pracy. W tym czasie przygotowują materiały do nauki dla uczniów i za pomocą e-dziennika przekazują je uczniom do samodzielnej nauki.

W szczególnych sytuacjach dyrektor może poprosić nauczyciela o przybycie do szkoły.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS