Strona główna » Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2021/ 2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021

godz.  9.00 – plac apelowy

 

Spotkanie z rodzicami uczniów

 

3 września 2021

Liceum klasy I -godz.16.30; 

Technikum klasy I–godz.17.00  (sala gimnastyczna, następnie spotkania w klasach)

Klasy II, III, IV- godz. 17.00 spotkania w klasach

 

Rada pedagogiczna

 

7  września 2021
Dzień Edukacji Narodowej i DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

14 października 2021
Rada pedagogiczna

 

październik 2021
Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie listopad 2021

 

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów we wszystkich klasach do 3 grudnia  2021
Dzień Otwarty Szkoły 7 grudnia  2021
Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych do  17 grudnia 2021

 

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych

 

21 grudnia 2021
Próbne egzaminy maturalne

 

20, 21,22 grudnia 2021
Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych 22 grudnia 2021

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2021

Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

 

Do 5 stycznia 2022
Rada  pedagogiczna  podsumowująca wyniki nauczania                    za  I semestr  (dot. klas I-III technikum oraz I i II liceum )

 

11 stycznia 2022
Koniec I semestru w klasach  I-III technikum oraz I i III liceum

 

14 stycznia 2022
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w klasach 4 technikum:

technik pojazdów samochodowych – MG.43

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- BD.18

technik informatyk – EE.09

technik organizacji reklamy-AU.30

 

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2022 r.)

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Ferie zimowe

 

14-27 lutego 2022 r.
Rada pedagogiczna

 

marzec  2022
Rekolekcje wielkopostne

 

marzec/kwiecień 2022
Wiosenna przerwa świąteczna

 

14-19 kwietnia 2022
Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych 11 kwietnia  2022
Dzień Otwarty Szkoły 12 kwietnia  2022

 

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

 

do 22 kwietnia 2022
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 26 kwietnia 2022

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

29 kwietnia 2022
Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej

 

Od 4 maja 2022

/harmonogram ustali Dyrektor CKE/

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                w klasach  3 technikum:

-technik informatyk –INF.O2.

-technik pojazdów samochodowych- MOT.05.                                   -technik organizacji reklamy  – PGF.07.                                                     – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-ELE.10.

(wg harmonogramu)

Ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych do 6 czerwca 2022
Dzień Otwarty Szkoły 7 czerwca 2022
Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych

 

20 czerwca 2022
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna

 

21 czerwca 2022
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2022

 

Ferie letnie

 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022
Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022

 

czerwiec 2022
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  –

/ po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

i Samorządem Uczniowskim /

15 października 2021

12 listopada 2021

7  stycznia 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022

Dni pisemnych egzaminów maturalnych z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego

Dzień egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w klasach 3 i 4 technikum

 

Ranking szkół

COVID-19

SOS

Facebook

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

TURNIEJ PLISZKI

RODO

POLSKA NIEPODLEGŁA

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS