Strona główna » Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/ 2021  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020

Godz  9.00-klasy I-plac apelowy

Godz.11.00-Klasy II,III,IV-spotkanie z  wychowawcą w klasie

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 1 września 2020 r.

Liceum -godz.16.30;  Technikum –godz.17.30

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas: II,II,IV liceum i technikum 2 września 2020

Wszystkie klasy-spotkanie o godz. 1630

Rada pedagogiczna  8  września 2020
Dzień Edukacji Narodowej i DZIEŃ PATRONA SZKOŁY  13 października 2020 /dekoracje okolicznościowe/
Rada pedagogiczna  październik 2020
Spotkanie z rodzicami i Dzień Otwarty Szkoły 20 października 2020

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie listopad 2020
Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

we wszystkich klasach

Do 8 grudnia  2020
Dzień Otwarty Szkoły 8 grudnia  2020
Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych do  18 grudnia 2020

 

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych 22 grudnia 2020
Próbne egzaminy maturalne

 

18, 21,22 grudnia 2020
Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych  22 grudnia 2019

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2020 r.                                     

Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

 

Do 5 stycznia 2021
Rada  pedagogiczna  podsumowująca wyniki nauczania                    za  I semestr  (dot. klas I-III technikum oraz I i II liceum )

 

  12 stycznia 2021
Koniec I semestru w klasach  I-III technikum oraz I i II liceum 15 stycznia 2021
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w klasach 4 technikum:

technik pojazdów samochodowych – MG.43

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- BD.18

technik informatyk – EE.09

technik organizacji reklamy-AU.30

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2021 r.)

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ferie zimowe 1-14 lutego 2021 r.
Rada pedagogiczna

 

marzec  2021
Dzień Otwarty Szkoły

 

marzec 2021
Rekolekcje wielkopostne marzec 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021
Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych  12 kwietnia  2021
Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 23 kwietnia 2021
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych  27 kwietnia 2021

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

30 kwietnia 2021                              
Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej

 

Od 3 maja 2021

 /harmonogram ustali Dyrektor CKE/

Dzień Otwarty Szkoły Maj 2021
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                 w klasach  3 technikum:                                              

-technik informatyk –EE.08

-technik pojazdów samochodowych- MG.18                                       -technik organizacji reklamy  – AU.29                                                        – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-BD.17

(wg harmonogramu)

Ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych do 7 czerwca 2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami –informacja o przewidywanych ocenach rocznych 8 czerwca 2021
Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych 18 czerwca 2021
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna 22 czerwca 2021
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

25 czerwca 2021
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021
Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 czerwiec 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  –

/ po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

i Samorządem Uczniowskim /

7, 8  stycznia 2021

Dni pisemnych egzaminów maturalnych z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego

4 czerwca 2021

Dzień egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w klasach 3 i 4 technikum

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS