Strona główna » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Ogłoszenie dla maturzystów

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów – kliknij tutaj

Szczegółowy harmonogram matury – kliknij tutaj

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku w okresie pandemii COVID-19kliknij tutaj

Ogłoszenie dla maturzystów

Drodzy Maturzyści
Mam nadzieję, że zmobilizujecie się na dwa tygodnie przed maturą. Terminy matur zostały ustalone oraz zasady. Pragnę przedstawić Wam te zasady tak aby każdy z Was wiedział co go czeka. Przesyłam dla każdego do zapoznania się z nimi szkoda, że nie możemy porozmawiać na ten temat (wolę osobiście mówić niż pisać). w załączniku przesyłam terminy oraz komisje. Dokładny harmonogram wejść i godzin prześlę 01 czerwca (prezent na Dzień Dziecka:) Nie poddawajcie się zmobilizujcie się jeszcze trochę za miesiąc będą wakacje. Pozdrawiam Bogdan Hnat
Zasady egzaminu – kliknij tutaj
Harmonogram egzaminu – kliknij tutaj

Rekrutacja 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Informujemy, że do 10 lipca 2020 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.
Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail szkoły). Dla ułatwienia publikujemy szczegółowy terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Podanie – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2020/2021 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski) – kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski) – kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia) – kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia) – kliknij tutaj
– technik spawalnictwa (geografia) – kliknij tutaj (NOWY KIERUNEK)

Praktyki zawodowe trzecich klas

Szanowni Uczniowie
Praktyki zawodowe rozpoczną się 1.06.2020. Dokumenty można pobrać z e-dziennika lub ze strony internetowej szkoły.
W tym celu należy pobrać i wydrukować umowę oraz zgodę na odbycie praktyki podpisać a następnie:
1. skan dokumentów przesłać na adres mailowy szkoły lub
2. przesłać zdjęcia na adres mailowy szkoły lub
3. przynieść dokumenty do szkoły za drzwiami stoi pudełko do którego należy złożyć dokumenty.
W przypadku braku możliwości wydruku dokumentów, w szkole przy wejściu głównym na ławce są przygotowane komplety dokumentów które można pobrać.
Dla pracodawcy należy dołączyć wytyczne związane z praktyką.

Umowa o praktykę technik informatyk – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik reklamy – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej  – kliknij tutaj

Program praktyk technik informatyk – kliknij tutaj

Program praktyk technik reklamy – kliknij tutaj

Program praktyk technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Program praktyk technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj

Zgoda na odbycie praktyk zawodowych – kliknij tutaj

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bytowski

Informujemy, że od 11 maja 2020 r. uczniowie VIII klas szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Podanie składa się w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej. Można je złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Termin składania podań upływa z dniem 23 czerwca 2020 r. UWAGA!!!, podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. Od kandydatów do szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie wymagane jest tylko złożenie podania i telefoniczne zgłoszenie do Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie wyboru pracodawcy (nie dotyczy zawodów: sprzedawca, kierowca-mechanik i monter stolarki budowlanej). Od 26 czerwca 2020 r. szkoły będą także przyjmowały kopie lub oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało dotychczas terminarza dalszej części rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Drodzy Absolwenci

Dzisiejszy dzień jest dla Was dniem szczególnym. Zamknął się bardzo ważny etap Waszego życia. To właśnie dzisiaj, 24 kwietnia 2020 r. ukończyliście szkołę.

Wszystkie radości i sukcesy, smutki i przeciwności losu, które razem przeżywaliśmy sprawiły, że czas spędzony w tych murach stał się naszym wspólnym doświadczeniem. Trudno jest w kilku zdaniach podsumować te lata. Uzyskaliście tu nie tyko rzetelną wiedzę, tu rozwijaliście swoje pasje i zainteresowania, poznawaliście nowych ludzi i nowe sytuacje. Nadszedł jednak czas, by pogodzić się z faktem, że już opuszczacie szkołę.

Ciężko jest zapewne Wam rozstawać się z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z klasy, ale taka jest kolej rzeczy. Jeśli odważnie ruszycie w świat, żeby realizować swoje plany i marzenia – to dla nas znak, że dobrze Was przygotowaliśmy do samodzielności i dorosłości.

Dziękuję za Wasz wkład w życie szkoły, za wszystkie uśmiechy i energię, za wspólną codzienną pracę.  Chcielibyśmy się z Wami spotkać, pożegnać, pogratulować wyników w nauce i życzyć sukcesów podczas egzaminu dojrzałości. Ubolewamy, że nie jest to możliwe.

Zamiast uścisku ręki, gratulacji, wspaniałej uroczystości i wspólnego zdjęcia musi wystarczyć Wam ten list i przekonanie, że życzymy Wam wielu sukcesów w życiu. Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzone studia.
Dyrektor i grono pedagogiczne ZSOiT w Miastku.

E-learning

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian zdecydowało się wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce. W najbliższych tygodniach E-learning to najlepszy sposób na naukę. Udostępniamy nauczycielom oraz uczniom wszystkie nasze zasoby multimedialne bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań do końca roku szkolnego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dyrektorom szkół oraz udostępnienie grafiki (w załączniku) na stronie internetowej.
MERIDIAN PRIME – multimedialna platforma on-line to innowacyjne narzędzie do wszystkich poziomów nauczania, zgodne z podstawą programową. Ponad 75 interaktywnych map do GEOGRAFII, BIOLOGII, PRZYRODY, HISTORII i WOSu.
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY

Ogłoszenie

INFORMACJA

Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.

z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)

„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet miesięczny.

Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.

Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Zasady współpracy z uczniami i rodzicami

Zasady nauki dla uczniów od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.

Zasady współpracy rodziców z nauczycielami od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.
 7. Wiedza będzie przekazywana za pomocą e-dziennika, Cisco Webex Meetings, poczty elektronicznej, sms, komunikatorów internetowych.
 8. Pomocami dydaktycznymi mogą być e- podręcznik, podręczniki i zbiory zadań, strony OKE i CKE, YouTube, strony tematyczne internetowe.
 9. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku za pomocą e-dziennika. Kontakt z dyrektorem za pomocą maila bhnat@wp.pl lub telefonicznie 598572649.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS