Strona główna » Bez kategorii » Konkurs fotograficzny “W życiu piękne są tylko chwile…”

Konkurs fotograficzny “W życiu piękne są tylko chwile…”

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii, na której uchwycone są szczęśliwe dla autora zdjęcia chwile.
Regulamin konkursu:    
I. Organizator:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
II. Cel konkursu:
– Ćwiczenie uważności i wrażliwości
– Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży
– Wzmacnianie pozytywnego myślenia
III. Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii                                                                                                                                     3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin
8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:                                                                 a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie
b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu
c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora
d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane
9. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy    bozena.mula@zsoitmiastko.pl   do 5 lutego 2021                                                                     10. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk                       IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie

Zapraszam do wzięcia udziału 

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS
%d bloggers like this: