Strona główna » Bez kategorii » Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest zgodnie, z ustawą Prawo oświatowe, do corocznego przedkładania Radzie Powiatu Bytowskiego, w terminie do 31 października danego roku, sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny. Ubiegły rok szkolny był rokiem wyjątkowym i trudnym ze względu na pandemię koronawirusa, w której dotychczasowa stacjonarna edukacja musiała w iście ekspresowym trybie dostosować się do nowych warunków pracy wynikających z kształcenia na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Do nowych warunków musieli przystosować się nie tylko pedagodzy, ale również uczniowie oraz rodzice. Sytuacja ta oznaczała także nowe wyzwania dla organu prowadzącego, na którego barkach leżało wspieranie finansowo-organizacyjne prowadzonych placówek oświatowych.

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny – kliknij tutaj

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS
%d bloggers like this: