Strona główna » Bez kategorii » Zasady współpracy z uczniami i rodzicami

Zasady współpracy z uczniami i rodzicami

Zasady nauki dla uczniów od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.

Zasady współpracy rodziców z nauczycielami od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.
 7. Wiedza będzie przekazywana za pomocą e-dziennika, Cisco Webex Meetings, poczty elektronicznej, sms, komunikatorów internetowych.
 8. Pomocami dydaktycznymi mogą być e- podręcznik, podręczniki i zbiory zadań, strony OKE i CKE, YouTube, strony tematyczne internetowe.
 9. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku za pomocą e-dziennika. Kontakt z dyrektorem za pomocą maila bhnat@wp.pl lub telefonicznie 598572649.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS
%d bloggers like this: