Strona główna » Bez kategorii » Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Po wielu dniach negocjacji strona związkowa oraz rząd nie podpisała porozumienia dotyczącego sporu z nauczycielami.
Nauczyciele – podobnie jak szereg innych grup zawodowych – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia.
Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego, należy liczyć się ze wszelkimi konsekwencjami zaistnienia tego sporu, ze strajkiem włącznie. W dniach strajku będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Zapewniam Państwa, że w przypadku strajku w dniu 8.04.2019 r. Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał zapewnioną opiekę. Opieka będzie również zapewniona dla wychowanków internatu zgodnie z harmonogramem cotygodniowym. Będą normalnie wydawane posiłki na stołówce.
Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień. O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy informować Państwa, m.in. poprzez dziennik elektroniczny, tablice ogłoszeń w szkole oraz na stronie szkolnej www.zsoitmiastko.pl
Dyrektor Bogdan Hnat

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Archiwum

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS
%d bloggers like this: