Projekt unijny „Kompetentni na Starcie”

DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim

Polska

MEN

Profil Absolwenta

Sejm Dzieci i Młodzieży

E-Kronika Szkoły

Firmy

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Powiat bytowski

Polsko-litewski projekt edukacyjny ,,Miłosna historia ukryta w starej fotografii ”

W dniach 5-11.06.2018r. grupa uczniów z ZSOiT w Miastku przebywała w Tytuvenai (Litwa) i realizowała z rówieśnikami tamtejszej szkoły wspólne działania projektu edukacyjnego ,,Miłosne historie ukryte w starych fotografiach”.

Działania te dotyczyły edukacji miedzykulturowej i międzypokoleniowej. Młodzież uczestniczyła w warsztatach językowych, artystycznych, wieczorach międzykulturowych. W ramach spotkania z lokalną kulturą, przygotowała i przedstawiła inscenizację polskiego i litewskiego wesela. Tematyka weselna dominowała też podczas spotkania z wolontariuszami Portugalii i Włoch, którzy przebywają w Tytuvenai.

Do udziału w niniejszym projekcie młodzież obu krajów zaprosiła seniorów i podjęła się z nimi wspólnej pracy nad opisaniem i zredagowaniem ich wspomnień dotyczących miłosnych historii. Podczas pobytu w Tytuvenai prace te zostały przedstawione i omówione. Dla seniorów z Tytuvenai uczestnicy projektu przygotowali i zaprezentowali koncert muzyczny, wernisaż fotograficzny przedstawiający m. in. ich stare ślubne zdjęcia.

W ramach wspólnych działań młodzież poznała wielokulturowy charakter Wilna, odbyła wyprawę edukacyjną na Górę Krzyży oraz uczestniczyła w Litewskim Festiwalu Pieśni i Tańca w Kłajpedzie.

Kolejne działania w ramach tego projektu odbędą się w Miastku we wrześniu i październiku w Miastku.

Projekt Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus + , Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.    

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj  

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

w dniu 22 czerwca 2018 r.

  • 830 – cz. oficjalna – spotkanie na placu apelowym
  • 915– spotkania młodzieży z wychowawcami klas wg harmonogramu
Typ szkoły Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala
liceum ogólnokształcące 1 a LO M. Toruniak 105
1 b LO M. Mynio 201
2 a LO J. Rudnik 203
2 b LO J. Szczepanowska 4
technikum 1 tor-ti T. Kwaśniewski 107
1 tps-tu T. Dorawa 204
2 tps-tu Ł. Kwaśniewski 108
2 tor-ti K. Bublewicz 103
3 ti-tu E. Lisiecki 206
3 tor-tps A. Lesińska 207

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  uroczystość odbędzie się w  dużej sali gimnastycznej, następnie-wychowawcy klas spotkają się z uczniami  w salach lekcyjnych  i wręczą im świadectwa promocyjne.

V Gminny Dzień Sportu i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

V Gminny Dzień Sportu i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowany przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz ZSOiT w Miastku.
Zawody odbyły się na Kaczym Dołku w Miastku.
Do wspólnej zabawy oraz zdrowej rywalizacji zaproszeni zostali uczniowie szkół naszej gminy. Do konkurencji przystąpiło siedem drużyn:
– ZSP Łodzierz;
– Gimnazjum im. Jana Pawła II Miastko;
– Szkoła Podstawowa nr 1;
– Szkoła Podstawowa nr 3;
– Szkoła Podstawowa w Świerznie;
– klasy LO ZSOiT Miastko;
– klasy Technikum ZSOiT Miastko;
 
Celem imprezy było wykazanie się aktywnością ruchową oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Całą uroczystość otworzył pan dyrektor Bogdan Hnat.
Przeprowadzonych zostały konkurencje:
– skakanka drużynowa;
– przeciaganie liny drużynowe;
– rzut oponą;
– strzelectwo sportowe;
– zawody z pierwszej pomocy przedmedycznej;
– rzut granatem do celu
– dart.
Ponownie dużą atrakcją okazała się obecność oraz udział strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Miastku oraz Policji. Każdy chętny mógł skorzystać, pod okiem fachowców, z jazdy na podnośniku strażacki na wysokość 25 m i podziwiać naszą okolicę.
Zobacz fotorelację – kliknij tuaj

Rządowy program „Dobry Start”

Zobacz więcej – kliknij tutaj

lub na stronie www.mrpips.gov.pl/DobryStart

V Gminny Dzień Sportu

Spektakl „Więzień Sumienia”

Przedstawienie „Więzień Sumienia” zostało przygotowane z inicjatywy klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. Spektakl bazuje na scenariuszu sztuki Williama Mastrosimone „Pif-Paf! Jesteś trup!”, który był inspirowany prawdziwymi wydarzenia (na potrzeby przedstawienia scenariusz został nieco przerobiony: niektóre sceny zostały usunięte oraz skrócone, inne dopisane. Zmieniono również tytuł i aby zachować większą wiarygodność zmieniono imiona postaci na imiona odgrywających ich aktorów).

Treścią sztuki jest historia młodego chłopaka, który zastrzelił swoich rodziców, kolegę i koleżanki ze szkoły, który przebywając w areszcie dokonuje rozrachunku sumienia i przypomina sobie te wydarzenia przeżywając je raz jeszcze.

Spektakl był przygotowywany na przełomie kwietnia i maja, a został wystawiony 29 maja dla uczniów 3 klasy Gimnazjum oraz 30 maja dla uczniów ZSOiT w Miastku. Na potrzeby przedstawienia wypożyczono kostiumy z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, a dla zbudowania lepszego nastroju opracowano własną ścieżkę dźwiękową (wykorzystując muzykę z takich filmów jak „Avengers: Infinity War”, „Leon Zawodowiec”, „Halloween” czy „28 tygodni później”). Zadbano także o odpowiednią dekorację.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i ogromnemu wkładowi ich pracy przedstawienie spotkało się z przychylnym przyjęciem i pozytywnymi opiniami widowni.

Wywiadówka

Ogłoszenie

Porządek spotkań z rodzicami w dniu 05.06. 2018 r./wtorek/:

  • 1630
Typ szkoły Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala
liceum ogólnokształcące 1 a LO M. Toruniak 105
1 b LO M. Mynio 201
2 a LO J. Rudnik 203
2 b LO J. Szczepanowska 102
technikum 1 tor-ti T. Kwaśniewski 107
1 tps-tu T. Dorawa 204
2 tps-tu Ł. Kwaśniewski 108
2 tor-ti K. Bublewicz 103
3 ti-tu E. Lisiecki 206
3 tor-tps A. Lesińska 207
  • 1700-1800możliwość konsultacji ze wszystkimi nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem

Miłosne historie ukryte w starych fotografiach

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

MIASTECKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

,,Miłosne historie ukryte w starych fotografiach” to tytuł projektu edukacyjnego Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który będzie realizowała grupa młodzieży z ZSOiT w Miastku z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej nr 38 z Lwowa we współpracy  z  Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Miastku oraz Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Miastku.

Jest to już XX międzynarodowy projekt edukacyjny Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Realizacja projektu rozpocznie się 18.06.2018r. i potrwa do 18.10.2018r. Wspólne działania projektu zostaną przeprowadzone we Lwowie  w dniach  11-18.09.2018r.

Celem projektu jest odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Dodatkowym atutem projektu jest budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez współpracę młodzieży z rodzicami oraz seniorami.

Realizując tytułowe przedsięwzięcie projektu, młodzież zdobędzie, udoskonali umiejętności badawcze i ocali od zapomnienia historie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. Swoje zdolności artystyczne, wokalne rozwinie i wykorzysta do przygotowania i zaprezentowania koncertu muzycznego.

Projekt Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego otrzymał dofinansowanie z Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży w wysokości 11261,20 euro.

Spotkanie autorskie

24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastu w ramach Jubileuszowej  XXV Pomorskiej Wiosny Literackiej odbyło się na spotkanie autorskie ze znanym satyrykiem i felietonistą Michałem Ogórkiem, w którym uczestniczyli uczniowie klas: I LOa, I LOb oraz II LOa.
Michał Ogórek urodził się 22 lipca 1955 r. w Katowicach. Znany jest jako polski dziennikarz, felietonista, satyryk i krytyk filmowy. W latach 80-tych ubiegłego wieku pracował w „Przeglądzie Technicznym”. Jest laureatem Nagrody Dziennikarzy Niezależnych. Od 1989 r. związany jest z „Gazetą Wyborczą” jako stały felietonista. Od 2004 roku pracuje w kanale telewizyjnym Kino Polska, gdzie komentuje kroniki filmowe z czasów PRL w programie „Na przełaj przez PRL”.
Znany pisarz opowiadał o kondycji współczesnego dziennikarstwa polskiego, zdradzał tajniki warsztatu dobrego reportera oraz kuluary polskiego show biznesu. Gość ujął słuchaczy swoim urokiem osobistym  i nietuzinkowym humorem. Każdy zainteresowany miał możliwość zakupienia książek i otrzymania autografu.                                                                                                                                                                         Spotkanie zorganizowała Bożena Muła, a odbyło się dzięki  dofinansowaniu ze środków Rady Rodziców przy ZSOiT oraz dotacji z Gminy Miastko pozyskanej przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe.

Zobacz fotorelację – kliknij tutaj

Konkurs „Miastko – eine Perle in Pommern / Miastko – Perłą na Pomorzu”

22. maja 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku odbył się finał VIII edycji konkursu „Miastko – eine Perle in Pommern / Miastko – Perłą na Pomorzu”. Tematem tegorocznej edycji konkursu było hasło: „Miastko bramą do natury”. Był to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych z gminy Miastko i miał za cel rozbudzenie motywacji do nauki języka niemieckiego, kształtowanie pozytywnego obrazu Ziemi Miasteckiej oraz promocję naszego regionu za granicą.
Największe uznanie jury i zarazem I miejsce zdobyła praca Małgorzaty Moskal. Drugie miejsce przypadło Marii Kobiec, a trzecie zajęła Klaudia Czapiewska, natomiast Patryk Buza otrzymał wyróżnienie – wszyscy laureaci są uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs, który zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego ZSOiT w Miastku – Alina Horajska oraz Agnieszka Lesińska, odbył się dzięki dotacji z Gminy Miastko pozyskanej przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe.

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Archiwum

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS