Projekt unijny „Kompetentni na Starcie”

DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim

Polska

MEN

Profil Absolwenta

Sejm Dzieci i Młodzieży

E-Kronika Szkoły

Firmy

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Powiat bytowski

Wywiadówka

Spotkania z rodzicami  odbędą się  23.10.2018 /wtorek/ wg następującego harmonogramu:

 • godz. 16:30
Typ szkoły Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala
 

liceum ogólnokształcące

1 LO Joanna Kuszlewicz 205
2 a LO Marlena Toruniak 105
2 b LO Maria Mynio 201
3 a LO Justyna Rudnik 203
3 b LO Jolanta Szczepanowska 106
technikum 1 ti-tu Monika Miedzielska 4
1 tor-tps Anna Czapiewska 109
2 tor-ti Tomasz Kwaśniewski 107
2 tps-tu Tomasz Dorawa 204
3 tps-tu Łukasz  Kwaśniewski 108
3 tor-ti Katarzyna Bublewicz 103
4 ti-tu Eugeniusz Lisiecki 206
4 tor-tps Agnieszka Lesińska 202

 

 • 17:00 – 18:00 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY  – możliwość konsultacji ze wszystkimi nauczycielami

 

Ogłoszenie

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia
31 października 2018r. (wnioski do pobrania w sekretariacie, bądź na stronie internetowej www.zsoitmiastko.pl)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 marca 2016r. świadczenie przyznaje się w związku z:

 1. Leczeniem się w miejscu zamieszkania lub poza nim z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby,
 2. Ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego, w tym: badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu środków farmaceutycznych – w związku z prowadzona terapią, zaangażowania wykwalifikowanej opieki medycznej,
 3. Ponoszenie kosztów zakupu medycznych środków pomocniczych i usług, takich jak: okulary, aparat słuchowe, elementy protetyki stomatologicznej.

Diagnoza w środowisku szkolnym

Uprzejmie informuję, że w październiku  br. zostanie przeprowadzona Diagnoza w środowisku szkolnym na terenie Gminy Miastko . W związku z tym będziemy przeprowadzać badania ankietowe wśród wszystkich uczniów z terenu Gminy Miastko  (począwszy od klas IV Szkół Podstawowych).
Ankiety uzupełnienie przez uczniów są anonimowe i dotyczą m.in. postaw wobec alkoholu, papierosów, dostępności substancji psychoaktywnych w środowisku szkolnym, zjawisku przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu, sposobu spędzania czasu wolnego oraz zaufania wobec osób dorosłych (wychowawców, opiekunów).

Badania ankietowe przeprowadzane są metodą elektroniczną (program Corigo) poprzez wysłanie odpowiedniego linku do szkoły (link można użyć wielokrotnie). Przesłany link należy skopiować do przeglądarki internetowej – hasło dostępu to –  badania , a następnie rozpocząć uzupełnianie ankiety. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania wystarczy kliknąć „Wyślij”.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

Szkoła ponadgimnazjalna: http://badania.corigo.pl/ankieta/357143/miastko-2018-diagnoza-spoleczna-pgimn-badania-standard.html

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas: II ALO, II TU, I TOR, I TPS, I TI i I LO zaprezentowali skecz „Lekcja języka polskiego” i piosenki. Apel zakończył się tańcem „Belgijka” z udziałem nauczycieli i uczniów.
Po apelu odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Następnie uczniowie wszystkich klas w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły zaprezentowali wybranych przez siebie wynalazców.
Zobacz ślubowanie klas pierwszych.
Zobacz więcej na facebook szkoły – kliknij tutaj

Niećpa 2018

5 października uczniowie klas I TI TUiSEO, I TOR TPS, I LO oraz II A, II B, II TUiSEO, II TI, II TOR, III TUiSEO, IV TUiSEO wray y opiekunami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji poświęconej profilaktyce uzależnień. Organizatorzy „Niećpy”  zadbali o szereg atrakcji. Przed koncertem zespołu 100% można było zapoznać się z informacjami o konsekwencjach uzależnień, sposobach leczenia i terapii i – co najważniejsze – gdzie szukać pomocy. Zespół 100% zagrał na 100 %. Gwiazdą wieczoru była znana z dynamicznych kawałków Ewa Farna, która szybko zawładnęła sceną a zgromadzona publiczność bawiła się wyjątkowo dobrze. Wyjazd na koncert sfinansowała Miejsko-Gminna Komisja ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

Zobacz więcej na Facebook Szkoły – kliknij tutaj

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Bytowskim na rok szkolny 2019/2020

STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. (059) 822 80 03, fax. (059) 822 80 01
www.powiatbytowski.pl  e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

 

 

 

Informacje wstępne

             Wskutek reformy oświaty i likwidacji gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 pójdą absolwenci ostatnich klas gimnazjów oraz VIII klas szkół podstawowych. Kumulacja dwóch roczników wywołuje wśród uczniów i ich rodziców wiele obaw i pytań. W niniejszej informacji postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

 1. Czy do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Bytowskim trudniej będzie się dostać w związku z kumulacją dwóch roczników?

Każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie miejsce w szkole ponadgimnazjalnej Powiatu Bytowskiego. Stąd też generalną zasadą będzie funkcjonowanie w szkołach podwójnych oddziałów-odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dla przykładu w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie w roczniku funkcjonują obecnie 4 oddziały klas pierwszych. W roku szkolnym 2019/2020 będzie ich aż 8 (po 4 oddziały
dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów).

 1. Czy absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się w klasach razem z uczniami, którzy ukończyli gimnazja?

Uczniowie będą uczyli się w odrębnych oddziałach klasowych z różnymi programami nauczania. Ci po gimnazjum zaczną naukę w liceum trzyletnim, a po podstawówce – w czteroletnim. O rok będzie dłuższa nauka dla absolwentów szkół podstawowych w technikach, które będą pięcioletnie. Cykl nauki w branżowych szkołach I stopnia pozostaje trzyletni. W związku z tym dla tych dwóch grup nastolatków szkoły będą musiały przeprowadzić osobną rekrutację – uczniowie będą też po innych egzaminach.

 1. Czy wskutek reformy oświatowej zostanie zmniejszona oferta edukacyjna kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Bytowskiego?

W Powiecie Bytowskim nie planujemy żadnego ograniczenia zawodów w technikach i branżowej szkole I stopnia. Szkoły zawodowe będziemy nadal rozwijać i możliwie rozszerzać ich ofertę. Uczniowie, którzy będą się w nich kształcić nadal będą mogli wybierać szeroką gamę zawodów oraz korzystać z nowo wybudowanego i w pełni wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i pracownie praktycznej nauki zawodu  obiektu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

 1. Czy wskutek zwiększonej liczby uczniów w szkołach będzie wprowadzona zmianowość oraz czy internaty będą dysponować odpowiednią liczbą miejsc dla uczniów?

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego nie będzie wprowadzany system zmianowości zajęć dydaktycznych. W naszych internatach pomieszczą się bez problemu wszyscy uczniowie.

 1. Czy absolwent szkoły podstawowej będzie musiał zdawać egzaminy wstępne do szkoły ponadpodstawowej?

Nie. Uczeń VIII klasy szkoły podstawowej będzie pisał w swojej szkole egzamin końcowy, którego wynik punktowy będzie uwzględniany jako podstawa przyjęcia ucznia do danej szkoły ponadpodstawowej. Ważne będą także oceny
z określonych przedmiotów na świadectwie szkolnym.

 1. Jak będzie wyglądał egzamin po VIII klasie szkoły podstawowej?

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w macierzystej szkole podstawowej danego ucznia, w ostatniej klasie od roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego
i matematyki. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu po ósmej klasie będą przedstawiane w procentach. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących przy obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

Zobacz wesele z projektu „Miłosne historie ukryte w starych fotografiach”

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam pracowników szkoły oraz emerytów na spotkanie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,które odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w czytelni.

 

Dyrektor Szkoły

Konkurs Matematyczny „CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS”

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zapraszają do udziału w Konkursie Matematycznym „CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS” Gimnazja oraz Szkoły Podstawowe powiatu bytowskiego oraz szkół z Koczały, Kępic, Biesowic, Polanowa i Białego Boru.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
2. Ujawnianie uzdolnień matematycznych.
3. Popularyzacja matematyki.
4. Wspieranie rozwoju talentów matematycznych.

Warunki konkursu
1. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs ma formę pisemną. Podczas Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic z wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich.
3. Podstawę i zakres Konkursu stanowią treści realizowane z matematyki w gimnazjum i w szkole podstawowej.
Przebieg konkursu.
1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.
a) I Etap – Szkolny (25. 10. 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00) , przeprowadzany na terenie szkoły, która przystąpiła do konkursu.
b) II Etap – Finał (15. 11. 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00), przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, ul. Młodzieżowa 3
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu przeprowadzenia finału.

Najlepsi uczniowie finału otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prosimy o informację o przystąpieniu do Konkursu do 19.10.2018 r. mailowo na adres sekretariat@zsoitmiastko.pl lub telefonicznie 59 857 26 49.

Zobacz regulamin – kliknij tutaj

Konkurs „Projekt Okładki Szkolnej”

Biblioteka szkolna przy ZSOiT w Miastku ogłasza konkurs plastyczny na: „Projekt Okładki Szkolnej”.
WARUNKI KONKURSU:
* Zadanie konkursowe polega na wykonaniu makiety okładki książki przeczytanej w minionym roku.
* Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nie może naruszać praw autorskich – musi być osobistym dziełem autora (zarówno okładka, jak i recenzja książki).
* Projekty należy dostarczyć w formie makiet okładek :
– tył z recenzją wybranej książki,
– przód z tytułem i autorem książki,
– grzbiet z danymi osobowymi twórcy projektu
– imię, nazwisko, szkoła, klasa, – format okładki i technika wykonania
– dowolne
Gotowe projekty należy dostarczyć bezpośrednio do biblioteki do 09 listopada 2018.

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Archiwum

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS