Ogłoszenie o konkursie

Uchwała Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie ogłoszenia na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku – kliknij tutaj

Konkurs fotograficzny “W życiu piękne są tylko chwile…”

Podsumowanie konkursu fotograficznego

“W życiu piękne są tylko chwile…”

Zimową akcję konkursową „Siostro, bracie – jak się macie?” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku skierowała do uczniów wszystkich poziomów nauczania w placówkach oświatowych województwa pomorskiego. „Kolejny raz zaproponowaliśmy uczniom połączenie zabawy z nauką, uważności z ekspresją i zaangażowania z pasją, dając im możliwość prezentacji swoich talentów plastycznych i fotograficznych.”

Konkursy dedykowane były uczniom w trzech kategoriach wiekowych:

Szkoły średnie – „W życiu piękne są tylko chwile…” – konkurs fotograficzny – polegający na uchwyceniu na zdjęciu szczęśliwej/wyjątkowej/pięknej chwili.

Wpłynęło 71 prac. Przyznano 3 nagrody i 9 wyróżnień oraz specjalną Nagrodę Dyrektora PBW.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział aż 14 uczniów !

Nagrody (kolejność alfabetyczna):

Dominika Hałas – Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

Zuzanna Kąkol – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie Jaśmina Pytkowska – Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

Nagroda Dyrektora PBW

Martyna Peplińska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

Wyróżnienia (kolejność alfabetyczna):

Patryk Buza – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Weronika Kaczmarczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Oliwia Klimek – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Szymon Kowalewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Natalia Lica – V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

Oliwia Marcula – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Natalia Nadolska – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Jennifer Wendler – I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie

Katarzyna Wilczewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy!!!

Zobacz fotografie naszych uczniów – kliknij tutaj

Konkurs na prezentację multimedialną – „Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS”

V Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną – „Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS” rozstrzygnięty. Nagrodę główną przyznano uczennicy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Oliwii Leoniuk. Decyzją Komisji w składzie: pani Urszula Zając – przewodnicząca, członkowie: pani Grażyna Jamniak, pani Anna Kapischke – Drozdek, pan Arkadiusz Włodarski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Certyfikat IC3 Spark

 Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 Spark dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 • w wieku 18+
 • zamieszkujących teren województwa pomorskiego
 • zatrudnionych
 • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Oferujemy:

 • bezpłatne szkolenie przygotowujące do zdobycia Certyfikatu IC3 Spark
 • bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Certyfikatu IC3 Spark
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia IC3 Spark
 • możliwość uzyskania międzynarodowego Certyfikatu IC3 Spark
 • catering
 • wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 10 osobowych grupach.

Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje!

Rekrutacja już trwa, zatem pilnie zapraszam do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.

Regulamin – kliknij tutaj

Fiszka programowa – kliknij tutaj

Lista – kliknij tutaj

Zainteresowanych proszę o kontakt z:

Bogdan Hnat tel. 531256116 e-mail: bhnat@wp.pl                                                                                                                                                                                            Organizator:

J&C GROUP Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia

NIP 586 205 77 91, REGON 220744240

tel. + 48 533 290 882 tel./fax. 058 620 94 96 www.jcgroup.pl e-mail: bartosz.pakulski@jcgroup.pl

Rekrutacja 2021/2022

Zobacz ulotkę  o kierunkach kształcenia – kliknij tutaj

Podanie – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2021/2022 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski) kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski) kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia) kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia) kliknij tutaj
– technik spawalnictwa (geografia) kliknij tutaj

Konkurs fotograficzny “W życiu piękne są tylko chwile…”

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii, na której uchwycone są szczęśliwe dla autora zdjęcia chwile.
Regulamin konkursu:    
I. Organizator:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
II. Cel konkursu:
– Ćwiczenie uważności i wrażliwości
– Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży
– Wzmacnianie pozytywnego myślenia
III. Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii                                                                                                                                     3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin
8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:                                                                 a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie
b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu
c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora
d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane
9. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy    bozena.mula@zsoitmiastko.pl   do 5 lutego 2021                                                                     10. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk                       IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie

Zapraszam do wzięcia udziału 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2021

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminówkliknij tutaj

Harmonogram stawiennictwa na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kliknij tutaj

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość tych dni oraz poczucie prywatnego  i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy rok.

 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSOiT Miastko

Razem na Święta

„ Razem na Święta” to akcja MEN w której po raz kolejny brała  udział nasza szkoła.  Zwłaszcza w  okresie przedświątecznym pragniemy, aby nasze działania były skierowane do  innych. Szczególnie teraz wiele osób czeka na miłe słowo. W tym roku zorganizowaliśmy upominki dla  byłych pracowników  naszej szkoły, którzy są już na emeryturze. W tym miejscu dziękujemy wszystkim , którzy się do tego przyczynili.

Zbiórka żywności dla zwierząt

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS