Menu
FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Zaproszenie

  2016-11-21 13:32:38  ZSOiT w Miastku      

Szanowni Rodzice i Pracownicy Szkoły

​Rada Rodziców
organizuje Zabawę Sylwestrową w internacie szkoły przy muzyce CD. Początek zabawy 31.12.2016 r godz. 20:00. Koszt biletu 60 zł od osoby.

W cenie biletu ciepłe i zimne dania. Bliższe informacje udziela Pani Agnieszka Lesińska (tel. 606 229 580) oraz Pan Zbigniew Topka (tel. 606 133 220).

 

 

czytaj więcej »


Wybitne, zapomniane osoby ziemi miasteckiej

  2016-12-07 07:33:06  ZSOiT w Miastku      

W dniu 6.12.2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku odbyło się podsumowanie realizacji zadania w ramach konkursu ,,NASZ PATRIOTYZM” pn. ,,Wybitne, zapomniane osoby ziemi miasteckiej”. Zadanie realizowane było od 21 września 2016r. Zadaniem uczestników konkursu było odnalezienie i wypromowanie postaci, których miejsce urodzenia, losy lub działalność związane są lub były z obszarem ziemi miasteckiej. Bohaterowie ci poprzez swoją aktywność polityczną, kulturalną, duszpasterską, itd., dawali świadectwo niezłomności i patriotyzmu a zostali bądź zapomniani, bądź pamięć o nich celowo zamazywano, gdyż była przykładem nieprawomyślności z punktu widzenia rzeczywistości politycznej do 1989r. Udział uczniów w konkursie polegał na przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji na temat konkursu. Do konkursu zgłosiło się 8 uczniów, którzy opracowali i przedstawili prezentacje dotyczące takich postaci jak: Ehrengard von Massow, Ks. Jan Karnicki, Max Schmeling - bokser, Ewa Gawryluk, Gebhard Leberecht von Blücher – feldmarszałek pruski, Alojzy Bruski pseudonim Skocz – partyzant i działacz społeczny.

Podczas podsumowania niniejszego przedsięwzięcia, dyrektor szkoły Bogdan Hnat wręczył laureatom konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Bytowski.

I miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy III b LO Aleksandra Szulist, która przygotowała prezentację o Ehrengard von Massow.

Ponadto przyznano nagrody za dwa drugie miejsca uczniom klasy III b LO: Mateuszowi Laskowskiemu i Bartoszowi Wiktorczykowi za prezentacje, których bohaterami byli Ks. Jan Karnicki oraz bokser Max Schmeling.

czytaj więcej »


Naukowy wyjazd do Centrum Hewelianum

  2016-12-10 20:22:39  ZSOiT w Miastku      

We wtorek, 22.11.2016r. uczniowie klasy IV TUISEO, III A LO i II A LO, przy wsparciu Rady Rodziców, pojechali do Gdańska , do Centrum Hewelianum. Tam uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych pt. ,,Galeria ruchu,,. Na początku animatorzy zaprezentowali stanowiska doświadczalne prezentujące zjawisko ruchu w różnych jego postaciach i formach np. kinematyka i dynamika ruchu , ruch w kosmosie , ruch w biologii, ruch gazów i w gazach , ruch zdalnie sterowany i wiele innych. Następnie uczniowie mogli sami , zgodnie z podaną instrukcją przeprowadzać doświadczenia,  rejestrować wyniki a potem je przeanalizować. Równie ciekawa była interaktywna wystawa pt. ,,Z energią,, , na którą składają się dwie pracownie . Na jednej z nich króluje energia w  ujęciu  fizycznym a druga dotyczy zagadnień energii odnawialnej i gospodarki odpadami np. pokaz zanieczyszczenia naszej planety z perspektywy Kosmosu .  Po raz kolejny wizyta w Centrum Hewelianum była  fajną przygodą dla wszystkich , którzy lubią nowoczesne oblicze nauki .Wyjazd zorganizowali nauczyciele Iwona Muła , Alina Dorawa , Tomasz Dorawa.

 

czytaj więcej »


Projekt „Kompetentni na starcie”

  2016-12-05 18:40:25  ZSOiT w Miastku      

Powiat Bytowski realizuję projekt „Kompetentni na starcie”, który finansowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  1 969 428,00 zł, w tym dofinansowanie to 1 870 956,60 zł.

Projekt skierowany jest do 535 uczniów i 82 nauczycieli ze wszystkich szkół dla których Powiat Bytowski jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Bytowskiego, zwiększająca szanse uczniów na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród minimum 90 % uczniów objętych wsparciem (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
  2. zwiększenie skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. podniesienie wiedzy i kompetencji wśród minimum 90 % nauczycieli objętych wsparciem
    w zakresie stosowania narzędzi TIK i technik motywacyjnych w pracy dydaktycznej (działania uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów).

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku wsparciem zostanie objętych 100 uczniów i  15 nauczycieli.

Zobacz więcej - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS

  2016-12-05 13:17:03  ZSOiT w Miastku      

  W dniu 5 grudnia 2016 roku w czytelni biblioteki szkolnej ZSOiT w  Miastku odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS. Uczestnikami byli chętni uczniowie naszej szkoły, którzy musieli wykazać się wiedzą z tej dziedziny poprzez rozwiązanie testu. Komisja w składzie:
Elżbieta Lisiecka-Ozymko - wicedyrektor szkoły ZSOiT w Miastku  
Ewa Topka- przedstawiciel PCK w Miastku
Krystyna Taraszkiewicz - pielęgniarka szkolna
Marzanna Kiełpińska - pedagog szkolny   
Przyznała trzy pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce. Zwycięzcami konkursu zostały:   
Marika Kornaś kl.2 LOa
Wiktoria Ostrowska kl.3 LOa
Katarzyna Gębusia kl. 3LOa
Katarzyna Ludwikowska kl.1 LOa                                                                       

czytaj więcej »


Mistrz Języka Angielskiego Powiatu Bytowskiego w ZSOiTw Miastku

  2016-11-30 00:00:00  ZSOiT w Miastku      

Dnia 30 listopada uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego walczyli o miano Mistrza Języka  Angielskiego Powiatu Bytowskiego. Do finału konkursu zakwalifikowało się trzech uczestników z każdej z następujących szkół: ZSOiT w Miastku, ZSO w Bytowie oraz ZSEU w Bytowie. Tytuł Mistrza uzyskała uczennica  I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie Wiktoria Orlancka. Kolejne miejsca zajęli: II miejsce Paulina Kuryś z I LO w Bytowie, III miejsce Mateusz Laskowski z ZSOiT w Miastku oraz wyróżnienie zdobyła Joanna Krause z ZSOiT w Miastku.

Była to już siódma edycja konkursu, którego celem jest podnoszenie poziomu języka angielskiego w regionie oraz motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego. Organizatorem konkursu było Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych które otrzymały dofinansowanie ze Starostwa Bytowskiego w ramach realizacji zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu i zapraszamy za rok.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Cyberprzestrzeń

  2016-12-05 09:16:59  ZSOiT w Miastku      

23 listopada 2016r. w czytelni biblioteki szkolnej  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Komendy Policji w Miastu. w spotkaniu uczestniczyli uczniowie   klas: I technik informatyk, I technik organizacji reklamy i II technik organizacji reklamy. Celem debaty było omówienie aspektów dotyczących „Cyberprzestrzeni”, a w szczególności bezpieczeństwa w sieci, ochrony praw autorskich, używania nielegalnego oprogramowania, publikacji wizerunku. Policjanci przedstawili również aspekty prawne dotyczące niewłaściwych zachowań w „Cyberprzestrzeni”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów o czym świadczył ich aktywny udział.

czytaj więcej »


XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

  2016-11-29 00:00:00  ZSOiT w Miastku      

Dnia 23 listopada 2016r w czytelni biblioteki szkolnej ZSOiT w Miastku odbyła się XXV edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - etap szkolny, w którym udział wzięło 17 uczniów z naszej szkoły.

Olimpiada to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo  i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczona jest dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Konkursu składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. W tym roku partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Projekt „Dobry zawód- lepsza przyszłość”

  2016-11-26 10:00:28  ZSOiT w Miastku      

Powiat Bytowski  realizuje projekt „Dobry zawód- lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  5 994 713,74 zł, w tym dofinansowanie to 5 395 242,37 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności  absolwentów szkół zawodowych.

Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie umiejętności i uzyskanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy

- uzyskanie kwalifikacji lub zwiększenie kompetencji zawodowych dla min. 80% nauczycieli objętych wsparciem

- zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami wyższymi

- zwiększenie skuteczności  doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zobacz więcej - kliknij tutaj

czytaj więcej »


CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS

  2016-11-22 00:00:00  ZSOiT w Miastku      

Dnia 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku uczniowie Gimnazjów powiatu bytowskiego oraz Gimnazjum w Polanowie walczyli w finale konkursu matematycznego "CHCESZ BYĆ JAK PITAGORAS, WEŹ DŁUGOPIS, DOŁĄCZ DO NAS". W I etapie szkolnym konkursu, który odbył się 27 października 2016 r.  wyłonionych zostało 26 finalistów z Gimnazjów z Miastka, Dretynia, Polanowa, Tuchomia, Borzytuchomia, Lipnicy i Bytowa (Gimnazjum nr 2). Zwycięzcą w finale konkursu został Kajetan Cyra z Gimnazjum w Bytowie, II miejsce zajęła Aleksandra Sawicka z Gimnazjum w Bytowie, III miejsce zajął Maciej Janta Lipiński z Gimnazjum w Borzytuchomiu. Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, którymi były  akcesoria komputerowe (nagroda główna – tablet). Była to już kolejna edycja konkursu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie uzdolnień matematycznych, popularyzacja matematyki i wspieranie rozwoju talentów matematycznych. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku i Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe,  które otrzymały dofinansowanie ze Starostwa Bytowskiego w ramach realizacji zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Za przygotowanie konkursu odpowiedzialny był pan Łukasz Kwaśniewski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


1  2  3  4  5  następna » 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak