Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Pomorskiego rozdane.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Pomorskiego zostały  rozdane. Kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów powinni spełniać co najmniej jeden z tych warunków:
– otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
– wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Nasi stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

1. Mateusz Wojciech Domino kl. 2 LO G – śr. ocen: 5,31

2. Julia Aniela Kwaśniewska kl. 2 LO P – śr. ocen: 5,63

3. Monika Strzelczyk kl. 2 TUiSEO P – śr. ocen: 5,11

4. Aleksandra Irena Wolska kl. 4 TOR – śr. ocen: 5,50

Zostały również rozdane stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Stypendia otrzymali:

1. Jakub Władysław Achtelik kl. 3 TI
2. Jakub Tomasz Nesterowicz kl. 3 TUiSEO
3. Aleksandra Irena Wolska kl. 4 TOR
4. Patrycja Maria Porożyńska kl. 4 TOR
5. Małgorzata Angelika Mitrenga kl. 4 TOR

Wszystkim  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Szanowni Państwo.
Bardzo proszę nauczycieli o informację, kto chce i ma możliwości prowadzić zajęcia zdalne z domu.
Pozdrawiam,
Dyrektor Bogdan Hnat

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej. W konkursie mogą brać udział autorki i autorzy oryginalnych, samodzielnie wykonanych prac badawczych w wieku 14-21 lat, którzy w roku aplikacji do EUCYS nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej wyróżniona w konkursie ogólnopolskim lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie koordynatora konkursu:

oraz

Regulamin konkursu – kliknij tutaj

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSOiT w Miastku informuje,  że zgodnie z rozporządzeniem MENiN z dn.23.10.2020 r.
zawiesza się pracę internatu do dn. 08.11.2020 r.

 Młodzież mieszkająca w internacie przechodzi  na nauczanie zdalne i nie może w tym czasie przebywać w internacie.

W związku z tym, że nie pracuje internat – nie pracuje też stołówka szkolna.

Do 08.11.2020 r. nie będą wydawane obiady!

O wznowieniu pracy internatu będziemy informować na bieżąco.

Dyrekcja ZSOiT w Miastku

Zasady pracy nauczycieli podczas zdalnego nauczania

Zasady pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  – kliknij tutaj

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest zgodnie, z ustawą Prawo oświatowe, do corocznego przedkładania Radzie Powiatu Bytowskiego, w terminie do 31 października danego roku, sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny. Ubiegły rok szkolny był rokiem wyjątkowym i trudnym ze względu na pandemię koronawirusa, w której dotychczasowa stacjonarna edukacja musiała w iście ekspresowym trybie dostosować się do nowych warunków pracy wynikających z kształcenia na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Do nowych warunków musieli przystosować się nie tylko pedagodzy, ale również uczniowie oraz rodzice. Sytuacja ta oznaczała także nowe wyzwania dla organu prowadzącego, na którego barkach leżało wspieranie finansowo-organizacyjne prowadzonych placówek oświatowych.

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny – kliknij tutaj

Nauczanie hybrydowe

Szanowni nauczyciele, rodzice oraz drodzy uczniowie w związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 16.10.2020 wprowadza się we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w strefie żółtej nauczanie hybrydowe (mieszane), w strefie czerwonej nauczanie zdalne. Powiat bytowski jest w strefie żółtej. W związku z powyższym przekazuje Wam zasady funkcjonowania szkoły z wyraźnym indywidualnym harmonogramem dedykowanym waszym dzieciom ( uczniowie liceum otrzymali w e-dzienniku konkretne terminy). W przypadku gdy uczniowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych z powodu np. braku Internet muszą przyjść na zajęcia do szkoły. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braku komputera należy zgłosić ten fakt dyrektorowi wówczas po weryfikacji ankiet zostanie wypożyczony sprzęt szkolny w załączeniu zasady. Pozdrawiam Bogdan Hnat
Internat funkcjonuje normalnie uczniowie z internatu chodzą stacjonarnie do szkoły dotyczy to obydwu szkół tzn. ZSOiT oraz ZSP Łodzierz.
Uczniowie nie mający internetu przychodzą na zajęcia do szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły podczas nauczania hybrydowego – kliknij tutaj

History Written In Figures

Akcja charytatywna „Dzień Szpilek”

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział, wasza kreatywność nie zna granic😍
Najważniejsze, że mogliśmy pomóc, brawo my!💪💪
Zobacz więcej na Facebook Szkoły – kliknij tutaj

 

History Written In Figures

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS