Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej

Harmonogram egzaminów poprawkowych  dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej – kliknij tutaj

Stypendium Starosty Powiatu Bytowskiego

Regulamin przyznawania stypendium – kliknij tutaj

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku w okresie pandemii COVID-19kliknij tutaj

Rekrutacja 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Informujemy, że do 10 lipca 2020 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.
Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail szkoły). Dla ułatwienia publikujemy szczegółowy terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Podanie – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2020/2021 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski) – kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski) – kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia) – kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia) – kliknij tutaj
– technik spawalnictwa (geografia) – kliknij tutaj (NOWY KIERUNEK)

Praktyki zawodowe trzecich klas

Szanowni Uczniowie
Praktyki zawodowe rozpoczną się 1.06.2020. Dokumenty można pobrać z e-dziennika lub ze strony internetowej szkoły.
W tym celu należy pobrać i wydrukować umowę oraz zgodę na odbycie praktyki podpisać a następnie:
1. skan dokumentów przesłać na adres mailowy szkoły lub
2. przesłać zdjęcia na adres mailowy szkoły lub
3. przynieść dokumenty do szkoły za drzwiami stoi pudełko do którego należy złożyć dokumenty.
W przypadku braku możliwości wydruku dokumentów, w szkole przy wejściu głównym na ławce są przygotowane komplety dokumentów które można pobrać.
Dla pracodawcy należy dołączyć wytyczne związane z praktyką.

Umowa o praktykę technik informatyk – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik reklamy – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Umowa o praktykę technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej  – kliknij tutaj

Program praktyk technik informatyk – kliknij tutaj

Program praktyk technik reklamy – kliknij tutaj

Program praktyk technik pojazdów samochodowych – kliknij tutaj

Program praktyk technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej – kliknij tutaj

Zgoda na odbycie praktyk zawodowych – kliknij tutaj

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bytowski

Informujemy, że od 11 maja 2020 r. uczniowie VIII klas szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Podanie składa się w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej. Można je złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Termin składania podań upływa z dniem 23 czerwca 2020 r. UWAGA!!!, podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. Od kandydatów do szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie wymagane jest tylko złożenie podania i telefoniczne zgłoszenie do Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie wyboru pracodawcy (nie dotyczy zawodów: sprzedawca, kierowca-mechanik i monter stolarki budowlanej). Od 26 czerwca 2020 r. szkoły będą także przyjmowały kopie lub oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało dotychczas terminarza dalszej części rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub e-mail z sekretariatami szkół.

Drodzy Absolwenci

Dzisiejszy dzień jest dla Was dniem szczególnym. Zamknął się bardzo ważny etap Waszego życia. To właśnie dzisiaj, 24 kwietnia 2020 r. ukończyliście szkołę.

Wszystkie radości i sukcesy, smutki i przeciwności losu, które razem przeżywaliśmy sprawiły, że czas spędzony w tych murach stał się naszym wspólnym doświadczeniem. Trudno jest w kilku zdaniach podsumować te lata. Uzyskaliście tu nie tyko rzetelną wiedzę, tu rozwijaliście swoje pasje i zainteresowania, poznawaliście nowych ludzi i nowe sytuacje. Nadszedł jednak czas, by pogodzić się z faktem, że już opuszczacie szkołę.

Ciężko jest zapewne Wam rozstawać się z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z klasy, ale taka jest kolej rzeczy. Jeśli odważnie ruszycie w świat, żeby realizować swoje plany i marzenia – to dla nas znak, że dobrze Was przygotowaliśmy do samodzielności i dorosłości.

Dziękuję za Wasz wkład w życie szkoły, za wszystkie uśmiechy i energię, za wspólną codzienną pracę.  Chcielibyśmy się z Wami spotkać, pożegnać, pogratulować wyników w nauce i życzyć sukcesów podczas egzaminu dojrzałości. Ubolewamy, że nie jest to możliwe.

Zamiast uścisku ręki, gratulacji, wspaniałej uroczystości i wspólnego zdjęcia musi wystarczyć Wam ten list i przekonanie, że życzymy Wam wielu sukcesów w życiu. Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzone studia.
Dyrektor i grono pedagogiczne ZSOiT w Miastku.

E-learning

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian zdecydowało się wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce. W najbliższych tygodniach E-learning to najlepszy sposób na naukę. Udostępniamy nauczycielom oraz uczniom wszystkie nasze zasoby multimedialne bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań do końca roku szkolnego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dyrektorom szkół oraz udostępnienie grafiki (w załączniku) na stronie internetowej.
MERIDIAN PRIME – multimedialna platforma on-line to innowacyjne narzędzie do wszystkich poziomów nauczania, zgodne z podstawą programową. Ponad 75 interaktywnych map do GEOGRAFII, BIOLOGII, PRZYRODY, HISTORII i WOSu.
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY

Ogłoszenie

INFORMACJA

Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.

z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)

„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet miesięczny.

Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.

Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Zasady współpracy z uczniami i rodzicami

Zasady nauki dla uczniów od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.

Zasady współpracy rodziców z nauczycielami od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.
 7. Wiedza będzie przekazywana za pomocą e-dziennika, Cisco Webex Meetings, poczty elektronicznej, sms, komunikatorów internetowych.
 8. Pomocami dydaktycznymi mogą być e- podręcznik, podręczniki i zbiory zadań, strony OKE i CKE, YouTube, strony tematyczne internetowe.
 9. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku za pomocą e-dziennika. Kontakt z dyrektorem za pomocą maila bhnat@wp.pl lub telefonicznie 598572649.

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS