Rekrutacja 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Podanie – kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji – kliknij tutaj

REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH – kliknij tutaj

Informacja o planowanych kierunkach w powiecie bytowskim na rok szkolny 2020/2021 – kliknij tutaj

Liceum Ogólnokształcące:
4 letni cykl kształcenia – kliknij tutaj
– klasa humanistyczno-lingwistyczna
w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
– klasa medyczno-politechniczna
w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Technikum kształcące w zawodach:
5 letni cykl kształcenia
– technik informatyk (język angielski) – kliknij tutaj
– technik organizacji reklamy (język angielski) – kliknij tutaj
– technik pojazdów samochodowych (geografia) – kliknij tutaj
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia) – kliknij tutaj
– technik spawalnictwa (geografia) – kliknij tutaj (NOWY KIERUNEK)

E-learning

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian zdecydowało się wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce. W najbliższych tygodniach E-learning to najlepszy sposób na naukę. Udostępniamy nauczycielom oraz uczniom wszystkie nasze zasoby multimedialne bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań do końca roku szkolnego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dyrektorom szkół oraz udostępnienie grafiki (w załączniku) na stronie internetowej.
MERIDIAN PRIME – multimedialna platforma on-line to innowacyjne narzędzie do wszystkich poziomów nauczania, zgodne z podstawą programową. Ponad 75 interaktywnych map do GEOGRAFII, BIOLOGII, PRZYRODY, HISTORII i WOSu.
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY

Ogłoszenie

INFORMACJA

Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.

z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)

„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet miesięczny.

Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.

Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Zasady współpracy z uczniami i rodzicami

Zasady nauki dla uczniów od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.

Zasady współpracy rodziców z nauczycielami od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli
 2. Uczeń ma obowiązek logować się przez stronę e-dziennika, maila lub sms w celu potwierdzenia udziału w zajęciach.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela oraz przekazywanie wykonanych ćwiczeń zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 4. Uczeń będzie oceniany za zaangażowanie w zdalnych zajęciach. Nie oceniajmy uczniów za wiedzę.
 5. Frekwencja będzie rozliczana tygodniowo. W przypadku braku możliwości zalogowania się o określonej godzinie, należy to zrobić później w danym dniu.
 6. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z nauczycielem.
 7. Wiedza będzie przekazywana za pomocą e-dziennika, Cisco Webex Meetings, poczty elektronicznej, sms, komunikatorów internetowych.
 8. Pomocami dydaktycznymi mogą być e- podręcznik, podręczniki i zbiory zadań, strony OKE i CKE, YouTube, strony tematyczne internetowe.
 9. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku za pomocą e-dziennika. Kontakt z dyrektorem za pomocą maila bhnat@wp.pl lub telefonicznie 598572649.

Grafik pracy (Online) PEDAGOGA i PSYCHOLOGA

Grafik pracy (Online) PEDAGOGA i PSYCHOLOGAw dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.
W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość zmieniamy sposób pracy pedagogów i psychologa, z którymi można kontaktować się za pomocą e-dziennika.
Pedagog M. Kiełpińska: od poniedziałku do czwartku w godz. 10-13; piątek 10-12
Pedagog E. Lisiecka-Ozymko: wtorek 8-11; piątek 12-15
Psycholog L. Mostowska: poniedziałek 13-16; wtorek 13-15

Ogłoszenie dla maturzystów

Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów ustnych matura 2020 – kliknij tutaj

Harmonogram egzaminów pisemnych matura 2020  – kliknij tutaj

Przybory maturalne – kliknij tutaj

Procedury maturalne – kliknij tutaj

Edytuj

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Przekazuje Państwu informacje które miałem przekazać na radzie lecz ze względów sytuacji w Polsce i sugestii innych osób Rada nie odbędzie się.

 1. Zajęcia na dzień dzisiejszy nie są obowiązkowe dla uczniów i nie możemy wyciągać konsekwencji tzn. wpisywać uwag lub nieobecności jak i również oceniać.
 2. Starać się poszerzać wiedzę bez wprowadzania nowych zagadnień ponieważ w przyszłości będziemy zmuszenie wrócić do tych treści w klasie
 3. Jeżeli oceniamy ucznia to tylko za zaangażowanie nigdy za prace domowe, wypracowania, lub rozwiązane zadania. Oceniamy pozytywnie w celu motywowania do działania.
 4. Proszę o przeczytanie na stronie men.gov.pl o:

a)pracy i obowiązkach nauczycieli z których wynika, że nauczyciel powinien nauczać zdalnie a jeżeli nie chce to musi przychodzić do szkoły na 18 godzin zgodnie z planem i ze szkoły przygotowywać materiały które będą udostępnione uczniom

 1. b) innych sposobach zdalnego nauczania
 2. Powstał pomysł uruchomienia w szkole nauczania dający możliwość rzeczywistego przekazywania wiedzy tzn coś w rodzaju lekcji na odległość gdzie nauczyciel przekazuje wiedzę a uczniowie ją oglądają

Nauczyciele którzy są zainteresowani naszym pomysłem zapraszam na poniedziałek 23.03 godzina 11.00 w sali 107.

Zgodnie z zapowiedziami MEN zostanie wprowadzone rozporządzenie normujące różne aspekty „uczenia na odległość” wówczas musimy zmodyfikować nasze statuty. I praca nauczyciela zostanie unormowana wraz z obowiązkiem nauki dla uczniów.

Zwracam się z prośbą do wszystkich wychowawców klas o dokonanie analizy ilu uczniów nie ma możliwości korzystania z zdalnego nauczania i co jest tego przyczyną. proszę te informacje przesłać na mój adres bhnat@wp.pl. Życzę zdrowia i do szybkiego zobaczenia w szkole. Dyrektor Bogdan Hnat

Ogłoszenie dla uczniów

Prosimy o codzienne logowanie się na Wasze uczniowskie konta w „LIBRUSIE”. Tam nauczyciele zamieszczają materiały do samodzielnej nauki. Jeżeli ktoś zapomniał swojego hasła może to zrobić w następujący sposób. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020

Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów ustnych matura 2020 – kliknij tutaj

Harmonogram egzaminów pisemnych matura 2020  – kliknij tutaj

Przybory maturalne – kliknij tutaj

Procedury maturalne – kliknij tutaj

Ogłoszenie – nauczanie zdalne

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS